Goetheanum(18)

P2070016

Het Goetheanum is gebouwd tussen  1925-28 op de plek van het vorige Goetheanumwat  was afgebrand door tegenstanders vande antroposofie op oudjaarsavond 1922.  Het zeven verdiepingen tellende gebouw, met inhet hart de Grote Zaal met bijna 1000 zitplaatsen (tijdens de voordracht vanMariaThun en de hele zaterdag tot de laatste plek bezet) en een podium, is xc3xa9xc3xa9nvan de belangrijkste 20ste eeuwse betonnen bouwwerken. Ontworpendoor Rudolf Steiner, die echter in 1925 overleed. Hij heeft het eibdresultaat dus niet kunnen aanschouwen.

Er was voorde bouw van het eerste Goetheanum al een vereniging die zich alleen bezig hieldmet het plannen en bouwen van een gebouw voor de antroposofie, het zgn.Johannesbau-Verein. Er was zelfs al een stuk grond gekocht in Mxc3xbcnchen.

En toch staathet Goetheanum in Zwitserland op de "bloedheuvel" omdat hier ooit (in1499) een -waarschijnlijk bloedige- veldslag plaatsgevonden heeft. In het beginvan de 20ste eeuw was deze heuvel grotendeels onbebouwd.. Na afloopvan een voordrachtenreeks in de herfst van 1912 in Dornach beschrijft MarieSteiner in het Mededelingenblad van 16 augustus 1925 het volgende:

" Groen en ongerept lag de heuveldaar, ongelijk en onaangeraakt behalve het huis Brodbeck aan de noordwestelijkeflank … In een stralende herfstglans lag het landschap aan onze voeten, dekersebomen vlamden rood op daar beneden in het dal, als vuur, als brandendbloed in het lichtspel van de zon … En de bergen rondom straalden in allenuances van geel. Voor ons stadsmensen een hartverwarmend schouwspel. Ik leundebegeesterd uit het venster. Maar de volgende morgen ontwaakte Rudolf Steinerals nooit tevoren. Ontstemd, als het ware verpletterd, zo duister als wat. Eneigenlijk was er geen reden voor, zoiets zag men bij hem nooit, hij die ondanksalle jacht en haast in eeuwige harmonie leefde. Die stemming ging voorbij, maartoch had ik een gevoel dat in de loop der tijden dikwijls terugkeerde: hijheeft in die eerste nacht veel vooruitgezien dat hij echter niet wilde toelatentot zijn gedachtenleven. "

Dr. Steiner bleef ondanks zijn drukke agenda in Dornach en bezocht deeigenaar van het stuk grond. Het gesprek wat volgde ging ongeveer zo :

Dr. Steiner: "Wat bent u eigenlijk van plan met dat land ?"
Dr. Grosheintz: "Toen ik het kocht zei ik tegen mijn vrouw: de toekomstzal uitwijzen waarom ik zoveel land moest kopen."
Hij wist van de bouwmoeilijkheden in Mxc3xbcnchen en vervolgde:
" In Dornach zijn geen bouwreglementen …"
" En Bazel heeft een gunstig theosofisch karma", voegde Dr. Steinerdaaraan toe.
Dr Steiner vertelde over de onderhandelingen in Mxc3xbcnchen, waardoor er alleenmaar tijd verloren ging, en hij zei toen reeds, wat hij later zo vaak zouherhalen: "Tijd hebben wij niet."
" Nu", zei Dr. Grosheintz " als u het land nodig heeft, het ligtdaar …

P2060006_2

Het bouwen in de twintiger jaren van de vorige eeuw gebeurde met veelhandwerk. Moderne machinerie zoals kranen en mortelwagens bestonden niet. Bijde opening in 1928 was nog niet veel meer dan de buitenkant af. Ramen, deuren,verwarming en een klein podium was alles wat er stond. De rest is bijgebouwd tussentoen en 1998. Het trappenhuis is bijv. in 1932 eerst tot de 2everdieping aangelegd. In 1951 tot de 5e en in 1993 was hij klaar totde 7e verdieping.

Foto: trappenhuisP2090030_2

Door de jaren heen hebben architecten als Rex Raab, Arne Klingborg, ErnstAisenpreis, Albert Baravalle, Mathias Ganz, Johannes Schxc3xb6pfer, Conrad Hoenes en Winfried Reindl geholpen bijontwerp en de bouw.

De hoofdingang naar de Grote Zaal was klaar in 1961
P2090033

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s