Categorie archief: de groententuin

Zelf jam maken ?

Voor diegenen die zelf jam willen maken hieronder enkele voorbeelden.
Let wel : voor de prijs hoef je het niet te doen, want jam uit de super is  vaak goedkoper.
Rozenbotteljam
  Ingredixc3xabnten voor 3 xe2x80″ 4 potten :
2 kg rijpe rozenbottels
1 kg geleisuiker

Bereiding  :

Wasde rozenbottels en kook ze in weinig water in 20 xe2x80″ 30 minuten zacht.Zeef het mengsel, waarbij de pitjes en harde stukjes achterblijven.
Weeg1 kg moes af en meng dit met de geleisuiker. Breng de massa aan de kooken laat het 4 minuten borrelend doorkoken. Schenk de hete massa directin (schoongemaakte) jampotten en sluit ze af.
Als je de deksel er op gedraaid hebt, dan moet je het altijd op de kop zetten. Dan is het hermetisch afgesloten.


Voor alle potjes waar je de jam in wil doen geldt :

Maakze schoon met heet sodawater. Gebruik 1eetlepel soda op 1 liter water. Spoel alles na met schoon, heet water.Als je geen gedoe wil: de vaatwasmachine kan trouwens net zo goed. Laat de potten en deksels omgekeerd op een schone theedoek uitlekken.

natuurlijke vijanden

Van de ongeveer 17.500 soorten insecten inNederland vormen slechts zoxe2x80x99n 100 soorten een serieuze plaag in de land- entuinbouw. Het merendeel hiervan wordt opgevreten door andere insecten. Om de milieudruk te reduceren zoekt men in de biologische landbouw naarmogelijkheden om de biodiversiteit xe2x80″ en daarmee de natuurlijke vijanden xe2x80″ testimuleren. Zo wordt bijv. in de akkerbouw een groot aantal kopakkers en akkerranden inzaaien met een xc3xa9xc3xa9njarigbloemenmengsel. Dit mengsel is speciaal samengesteld om sluipwespen,zweefvliegen, gaasvliegen en lieveheersbeestjes van nectar en stuifmeel tevoorzien. Daardoor leven zij langer en krijgen veel meer nakomelingen. Het teverwachten resultaat is dat er veel meer bladluizen en rupsen in denaastgelegen gewassen worden opgeruimd.

In de fruitteelt maakt men met de aanplant van hagen en akkerranden eennetwerk waarmee de aanwezigheid van sluipwespen, zweefvliegen,lieveheersbeestjes, spinnen, loopkevers en andere rovers bevorderd wordt.

Biologische producten niet ongezonder dan producte

(van :Biotheek netknipsels)
Biologische producten scoren goed als het gaat om voedselveiligheid. Dit blijkt uit een rapport van het RIKILT – Instituut voor Voedselveiligheid (onderdeel van Wageningen UR) waarin biologische en gangbare producten met elkaar zijn vergeleken. Zo is de aanwezigheid van antibiotica-resistente bacterixc3xabn bij varkens en kippen beduidend lager dan in gangbare producten. Verder zitten er in biologische producten niet meer schimmeltoxines, zware metalen en micro-organismen dan in gangbare. Dit is opvallend omdat de aanwezigheid van deze stoffen vaak in relatie is gebracht met biologische producten.

Het rapport betreft een tweejarig onderzoek naar contaminanten en bacterixc3xabn in biologische en gangbare agrarische producten. Door de bemonstering te koppelen aan bedrijfsbezoeken is tevens inzicht verkregen in de relatie tussen bedrijfsvoering en de aanwezigheid van contaminanten en bacterixc3xabn. De studie is uitgevoerd door het RIKILT, het Louis Bolk Instituut, het CIDC-Lelystad (Wageningen UR) en Biologica in opdracht van het ministerie van LNV en de Voedsel en Waren Autoriteit.

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat er in biologisch gehouden vleeskuikens minder Salmonella bacterixc3xabn voorkomen. Bij varkens is dit het geval bij biologische bedrijven met meer ervaring. Verder bleken bacterixc3xabn bij biologische vleeskuikens en varkens minder resistent tegen antibiotica. Zo’n verlaging van de antibiotica-resistentie is een belangrijke doelstelling van het EU-beleid ten aanzien van antibioticagebruik bij landbouwhuisdieren.

Ook is gekeken naar nitraat: biologische peen scoorde op dit punt slechter dan gangbare peen; biologische kropsla uit de vollegrond scoorde beter dan de gangbare sla. Voor wat betreft ijsbergsla en kassla waren de gehaltes met elkaar vergelijkbaar.

Verder is onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van zware metalen in plantaardige en dierlijke producten, ziekteverwekkende bacterixc3xabn zoals E. coli in kippen en varkens en de aanwezigheid van schimmeltoxines in tarwe. Hierin konden geen verschillen worden aangetoond tussen biologische en gangbare producten.

De uitslag voor wat betreft Campylobacter was minder gunstig voor sommige biologische producten; deze kwam meer voor bij biologische vleeskuikens.
het hele rapport van 102 pagina’s kan je bestuderen op de site van het RIKILT.

weerspreuken

Januari

* Als de kat in januari in de zon ligt, ligt ze in februari achter de kachel.
* Als de dagen lengen, begint de winter te strengen.
* Draagt januari een sneeuwwit kleed, wordt de zomer zeer heet.
* Januari zonder regen, is voor de boerenstand een zegen.
* Geef januari een sneeuwtapijt, dan zijn we gauw de winter kwijt.
* Als in januari de muggen zwermen,dan kun je in maart de oren wermen.
* Als in januari de vorst niet komen wil,dan is zij er zeker in april.
* Als het in januari mistig is, dan wordt de lente fris.
* Gelijk Januari, zo ook juli.
* Heeft januari koude en droge dagen, dan zal in februari de sneeuw u plagen.
* Nevels in januari opgestaan, brengt een natte lente aan.
* Op een milde januari, volgt vaak een gure lente, en een warme zomer.
* Als het vriest op Driekoningendag(6), dan vries het dertien weken lang.
* Geeft St. Hilarius(13) zonneschijn, weldra zal het kouder zijn.
* A;ls het vriest met St. Antonius(17),dan dooit het op St. Sebastiaan(20).
* Als het vriest op St. Sebastiaan(20), dan is het op 2 februari met de vorst gedaan.
* Is het op St. Paulus(25) schoon en klaar,dan brengt het een gezegend korenjaar.
* Is er op St. Paulus sneeuw of regen, dan komt een mager jaar ons tegen.
* Als de schaatsliefhebbers op St. Sulpitus(29) op de schaats staan,zal het weer in het voorjaar van slag zijn.

Februari

* Sprokkelmaands regen, is grasmaands zegen.
* Als in februari de muggen zwermen, moet ge in maart uw oren wermen (warmen).
* Februari muggendans, geeft voor maart een slechte kans.
* In februari ziet de boer liever een hongerige wolf, dan een man in hemdsmouwen.
* In de korte maand regen, is vette mest en zegen
* In februari een muggendans, Geeft voor mrt een slechte kant
* Vliegt de mug in februari, dan huivert men het ganse jaar
* Schijnt morgen rood je tegen, dan dreigt februari met regen
* Als vroeg krokussen bloeien, dan zullen ze met de koude stoeien.
* In februari guur en koud, dan komt er een zomer waarvan je houd
* Is februari nat en koel, dan wordt juli dikwijls heet en zwoel.
* In februari al de lente? Dat geeft broden zonder krenten.
* Februari met vorst en wind, maakt weldra de pasen blind.
* Als febrauri lacht, dan wordt maart niet zacht.
* Februari is nooit zo fel, of ze geeft drie lentedagen wel.
* Een koude februari geeft een goed roggejaar.
* Als het in februari niet sneeuwt, weet dan dat je later, in de zomer van hitte geeuwt.
* Wanneer februari iedereen winst brengt, dan klagen de boeren het minst.
* Lichtmis(2) donker maakt de boer tot jonker.
* Lichtmis helder en klaar, maakt de boer tot bedelaar.
* Brengt Lichtmis wolken en regen mee, dan is de winter voorbij en komt niet meer.
* Geeft Lichtmis klaverblad, met Pasen sneeuw op het pad.
* Op Romaldus(7) storm en blazen, zal in mei het vee doen grazen.
* Klaar weer op St. Silvijn(17), het kan nog twee maanden winter zijn.
* St. Matthijs(24) breekt het ijs, maar wil het ijs niet breken, dan vriest het nog zes weken.

Maart

* Lentemaands ruwheid geeft zomermaands luwheid.
* Niet te droog, niet te nat, dan vult maart een duchtig vat.
* Danst het lammetje in maart, april pakt het bij de staart.
* Brengt maart storm en wind, de sikkel is de boer gezind.
* Donder in maart, vorst in april.
* Maart roert zijn staart, april doet wat hij wil en mei doet er ook nog wat bij.
* Waait de wind in maart te fel, veel fruit verwacht men wel.
* Als het weder is van goede zin, trekt de kou zijn steertje in
* Maartse maan, brengt kwaad weer.
* Komt men in maart omweer tegen, dan krijgt men in juli regen.
* Daar is geen maart zo goed, of het sneeuw wel op de boer zijn hoed.
* Een droge maart en een natte april, dat is de boeren naar zijn wil.
* Maart guur geeft een volle schuur.
* Een droge maart, is een zomer te paard.
* Maart niet te droog en niet te nat, Vult de boer zijn kist en vat.
* Mist in maart, water en vorst in mei.
Een droge maart, een natte april, een koele mei, vullen de schuren en de kelders van de boer.
* Een koekoe’sroep ter helft van maart, is voor de boer een daalder waard.
* Maartse regen, brengt geen zegen.
* Zoveel nevel in maart, zoveel onweer s’ zomers.
* Wat maart niet wil, dat neemt april.
* Als maart geeft april weer, geeft april maarts weer.
* Maartse zon en aprilse wind, schenden menig lieflijk kind.
* Een natte maart, geeft veel lijnzaad.
* Autoruiten nu nog steeds bevroren, dat geeft straks veel koren.
* Stof in maart, is goud waard.
* Voor oude lieden heeft maart, kwaad in haar staart.
* Maartse buien die beduien, dat de zomer aan komt kruien.
* Een droge maartse wind, maakt de boeren goed gezind.
* Regent het met St. Albinus(1) dat het giet,dan doet de boer dat veel verdriet.
* Zo de wind staat op St. Gregorius(12), zo staat hij nog veertig dagen.
* Sint Jozef (19)schoon en goed,(mooie dag) een vuchtbaar jaar ligt in’t verschiet.
* Op de Lentedag(21) de wind in noord, dan blaast deze nog zeven weken voort.
* Is het op St. Rupertus(27) helder en rein, zo zal ook de zomer zijn.

Wolkenlucht

April

* Grasmaands gril is hooimaands wil.
* April veel regen, brengt grote zegen.
* Aprilvlokjes brengen meiklokjes
* De heren en aprillen, bedriegen wie ze willen.
* De vrouwen en aprillen, ze hebben beide hun grillen.
* Al doet april ons mooi weer aanschouwen, ’t is evenals fortuin, we kunnen hem niet vertrouwen.
* Het groen des velds het oog bekoort doch zelden houdt april haar woord.
* Op een april geen zon, vaak water in de ton.
* April doet wat hij wil.
* Nachtvorst met een Zuidenwind op kersenbloem, daar treurt de kweker om.
* Aprillertje zoet, geeft nog wel eens een witte hoed.
* Sneeuw in april is geen nood, maar bij zware nachtvorst in april gaat er meer dood.
* April warm, Mei koel en Juni nat, vullen schuur en ook het vat.
* Geen zaterdag zo kwaad, of de zon schijn vroeg of laat.
* April verandelijk en guur, brengt hooi en koren in de schuur.
* Een grote zon en bleek van schijn, dan zal het regenachtig zijn.
* Bloeien de bomen tweemaal op een rij, zal de winter zich rekken tot mei.
* Aprilse aren, zijn er alle jaren.
* Een natte april ,is de boeren naar hun wil.
* Aprilse vlokjes, brengen mei’se klokjes.
* In april heldere maaneschijn, zal voor de bloesem kwalijk zijn.
* Het zaterdagse weer op noen, is op de zondag heel te dag te doen.
* Broedt de spreeuw al in april, dan is een schone meimaand op til.
* Verschaft april veel schone dagen, dan pleegt mei de last te dragen.
* Als de hoenders kakelen lang en goed, zal het regenen in overvloedt.
* Is april schoon en rein, dan zal mei minder zijn.
* De huwelijkse staat, is als april, nu zon, dan storm, en dan weer alles stil.
* Hebben wolken rode randen, altijd is er wind en nats voorhanden.
* Als het in april regenen wil, blijven de boeren niet stil.
* Gras dat in april wast, staat in mei vast.
* April maakt de bloem, en mei bekomt de roem.
* Als in april kevers ontstaan, dan zal de mei van kou vergaan.
* Valt in april veel nat, dan zwemmen de druiven tot in het vat.
* Verschaft april vele schone dagen,dan pleegt mei de last te dragen.
* Als april lacht, boerke wees voor uw oogst bedacht.
* April vult vele zolders, dankzij de vele donders.
* Op een droge april volgt wel eens een droge zomer.
* April mooi en rein, in mei zal het donker zijn.
* Hoe groen het in het veld ook ons oog bekoort, doch zelden houd april zijn woord.
* Aprillezonne, doet water in de tonne.
* Mocht het dauwen in april en mei, dan is de boer in sept blij.
* Is Isodoor(3) voorbij, dan is ook de noordenwind voorbij.
* Zaait ge op Sint Ezechiel(10), zeker lukt de vlasgaard wel.
* Op Sint Tuburtius(14) na de noen (3uur in de middag), worden alle velden groen.
* Op Sint Justijn(15), dood de kou het venijn.
* Valt voor Sint Joris(23) geen regen, dan komt erna hem des te meer.
* Zolang voor Sint Markus(25) warm, zolang na hem koud.
* Als het vriest op St. Vitaal(28), vriest het nog veertig maal.

Mei

* In mei een warme regen, betekent vruchtenzegen
* Onweer in mei, maakt de boeren blij.Meikeverjaar goed jaar.
* Als het onweert in mei, valt er vaak hagel bij.
* Is mei nat, een droge juni volgt zijn pad.
* Als het dondert in mei, valt er dikwijls regen bij.
* Mei koel en te nat, brengt koren in het vat.
* Een koude maand mei, een goude mei.
* Avonddauw en zon in mei, is hooi met karren op de wei.
* Is het weer in Mei te mooi, dan krijgt de schuur maar weinig hooi.
* Een natte mei geeft boter in de wei.
* Mei niet te koud en niet te nat, vult de schuur en ook het vat.
* Kan vriezen in mei tot de ijsheilige voorbij zijn.
* Een bijenzwerm in mei,is een goed teken voor de wei.
* Mei tot jubelmaand verkoren, heeft toch rijm achter de oren.
* Het onweer in de schone mei, doet het koren bloeien op de hei.
* Heden schupjes, morgen drupjes.
* Als is Marmertus oud en grijs, houdt hij van vriezen en van ijs.
* Voor ijsheilige de bloemen buiten, veelal kan je daar naar fluiten, wacht of tot ze zijn voorbij, de bloemen zijn dan blij.
* Roept de houtduif keer op keer, dan komt er vast en zeker mooi weer.
* Scheert de zwaluw over water en wegen, dan komt of blijft er wind en regen.
* De zonne in de meie, zet oude lieden aan het vrijen.
* IJsheilige hebben koude koppen.
* Als de eikels in mei gaan bloeien, zal alles volop gaan groeien.
* Wie nu zijn koren zaait, voelt zich later niet bekaaid.
* Zoele mei, boerengeschrei.
* Pancras, Servaas en Bonifaas, ze geven vorst en ijs helaas.
* Nachtvorst in mei, houdt jonge groen niet schadevrij.
* Regen en wind in het midden van mei, maakt de boeren vast niet blij.
* Als de Bij naar huis toe vlucht, zit er regen in de lucht.
* Meiregen op het zaad, is goud op de plaat.
* Hoe meer onweer in mei, zoveel minder in de herfst..
* Kamillegeur in mei, brengt de zomer dichterbij.
* In mei staat het vast, zijn vaak de en de hoed tot last.
* Weest op uw hoede, en wacht nu wel, mei baart dikwijls kattenspel.
* In mei nat, een droge juni volgt haar pad.
* Mei nat, spek in het vat.
* Onweer in mei, gras in de wei.
* Zingt de vink vroeg in de meimorgen, dan zal die dag voor regen zorgen.
* Avonddauw en zon in mei, hooi met karren uit de wei.
* Krimpende wind, Stinkende wind.
* Broedt de spreeuw vroeg in april, er is een schone mei op til.
* Als het op Sint Filippus(1) regent, is de oost gezegend.
* Sint Urbanus(25) en de zon,wijn in de ton.
* Is het klaar met Petronel(31), dan meet men vlas met een el.

Juni

* Juniregen is God’s zegen, komt zonneschijn daarbij, dan maakt het boer en stadslui blij.
* In Juni veel regen, komt wijngaard en bijen ongelegen.
* Blaast juni uit de noorderkant, verwacht veel koren op het land.
* Vliegen de vleermuizen ’s avonds rond, dan komt er mooi weer in de vroege stond.
* Donderweer in juni maakt het koren dik.
* Zware onweers baren dikke korenaren.
* Juniweer meer droog dan nat, vult met goede wijn het vat.
* Donderweer in juni, maakt het koren dik.
* Op juni komt het aan, of de oogst zal bestaan.
* Mei niet te koel en niet te nat en niet te droog, vult de schuren hoog.
* Als het koud en nat in juni is, dan is het heel het jaar ook mis.
* Hoort ge in juni de donder kraken, dan maken de boeren goede zaken.
* Is juni nat en guur, dan wordt alles slecht en duur.
* Blaast de wind in juni uit de noorderkant, zo waait het koren van het land.
* In juni dondergevaar, dan is het een vruchtbaar jaar.
* Wie nu zijn vel niet brandt, staat starks als een bleekscheet op het strand.
* Als de noordenwind in juni staat, komt het onweer veel te laat.
* Boeren maaien nu hun grasjes, stedelingen pakken hun terrasjes.
* In juni te veel regen in de nok, schaadt de bij en de bonenstok.
* Juni met veel donder, brengt de oogst ten onder.
* Juni regen geeft veel zegen, maar met een bijtje erbij, en het zonnetje er boven, doet de boer de Here loven.
* Met een zomerwervelwind, is het weer ons goed gezind.
* In juni koude en een regenvlaag, ziet het boerke niet zo graag.
* Zo heet het is in juni, zo koud het is in december.
* Een boon in juni geplant, geeft er vijftig in de hand.
* Een wei die in juni niets geeft, is niet waard dat ze leeft.
* Gaat juni goed voorbij, dan is men in juli nog blij.
* Is de zomeravond mistig, dan is het weer met gaven kwistig.
* Wat St. Medardus(1), geeft droog of nat, zes weken duurt het dit of dat.
* Heeft Magriet(10) geen zonneschijn, dan zal het een natte zomer zijn.
* Regen op Sint Barnabas(11), dan zwemt de oogst in de waterplas.
* Is het op Sint Antonius(13) nat, de boer drinkt zich van verdriet zat.
* Regen met Sint Veith(15),dan regen het zes weken in de tijd.
* Het weer van St. Jan(24), houdt dertig dagen aan.
* Met St. Jan de wind uit het noorden, het goede weer is geboren.
* Als op St. Pieter(29) het haantje kraait, komt het regenweer ons toegewaaid.

Juli

* Juli zonnebrand wenst de man op ’t land.
* Slechts in juli-gloed wordt de vrucht en wijn eerst goed.
* Is de eerste juli regenachtig, gans de maand is twijfelachtig
* Brengt juli hete gloed, zo gedijt september goed.
* Is in juli de morgen rood, ’s avonds verkeert het weer in nood.
* Wanneer de oostenwind tegen den avond gaat liggen, waait hij ligt de volgende dag opnieuw.
* Juli helder en klaar,heet altijd een goed jaar.
* Is juli heet en droog, dan houdt de winter een kwaad betoog.
* De wakkere hooimaand geeft de zeisen, de maaier in de hand met vlijt, daar lege schuren hooi vereisen, om het vee te voeden in wintertijd.
* Wisselen in juli regen en zonneschijn, het zal het naaste jaar voor de boeren kermis zijn.
* Zonder dauw geen regen, heet het in juli allerwegen.
* Komt Maria(2) in de regen nicht Elisabeth tegen, duurt het zes weken gewis, voort het weer schoon is.
* Als het op St. Godelieve(6) regent, vult zij haar putje 40 dagen met regen.
* Regent het op 7 Broedersdag(10), dan kan men zeven weken regen verwachten.
* Wanneer het op St. Henricus(13) droog is of regent, zeven weken duurt die zegen.
* Regen met Sint Margriet (20 juli) geeft zes weken boerenverdriet.
* Met St.Magriet droog, dan 6 weken de zon in het oog.
* Regen op St.Magdaleen(22), dan regent het dagen achter een.
* St Jacob(25) met zonneschijn, voorspeld de winter fijn.
* St Jacob koud en rein, koud zal de Kerst zijn.
* Bouwt op St.Anna(26) de mier grote hopen, de winter zal niet zacht verlopen.
* Het weer op de 29 ste, is het weer van de 5 de februari.

Augustus

* Zo d’eerste oogstweek is heet, een lange winter staat gereed.
* Wanner de leeuwerik hoog in de lucht zweeft, zo brengt het ons mooi weer.
* Noorderwind in augustus brengt bestendig weer.
* Is de eerste week in augustus heet, zorg voor goed warm winterkleed.
* Menigeen heeft het al ondervonden, wervelwinden zijn aan augustus verbonden.
* Begin augustus met regenvlagen, in de laatste dagen zal de regen ons weer plagen.
* Is het heet op St.Domijn(4), het zal een strenge winter zijn.
* Op St.Laurens(10) een regenvlaag, 6 weken duurt de regenplaag.
* Het weer St. Casiaan(13), houdt nog dagen aan.
* Is het weer op Maria Hemelvaart(15) mooi, zo zal de herfst van het zelfde wezen.
* Als de ooievaars na de 21 ste nog blijven, zal een zachte winter binnendrijven.
* Is het weer op St.Barthel(24) warm en schoon, dan draagt de herfst een gouden kroon.
* Blijven de zwaluwen ook nog na de 25 ste, wees voor de winter niet bang.

September

* Schijnt herfstmaands zon met zomerkracht, maakt veelal wintermaand ook zacht.
* Trekvogels in septembernacht, ze maken de kersttijd zacht.
* Als in september de donder knalt, met kerst sneeuw met hopen valt.
* Vallen de bladeren vroeg, dan wordt de herfst niet oud.
* Als de R is in de maand, is het weer niet altijd meegaand.
* Donder in september, sneeuw in maart.
* Als in september de donder knalt, zal met Kerst de sneeuw in hopen vallen.
* Vorst in september, zacht in december.
* Warm in september, koud in december.
* Een warme september, een droge oktober.
* Schijnt de herfstzon met zomerkracht, maakt veelal de winter zacht.
* Komen de pluimen aan het riet, bedenk het is nazomer en geniet.
* Met St.Giel(1) zonneschijn, het zal dan nog 4 weken zo zijn.
* Is het op St. Egidus(1) heet, het geeft een schone herfst met zweet.
* Op de 5 de september wordt bewezen, wat het voor weer de hele maand zal wezen.
* Mooi weer op Maria’s geboorte(8), dit weer gaat nog vier of acht weken zo voort.
* Op de dag van Ludmilla(16) een zeer vroom kind, blaast vaak een forse wind.
* Met Lambertus(17) zonneschijn, het zal een droog voorjaar zijn.
* Op Mattheus(21) storm en wind, bestaat de kans dat men met de komende Pasen nog de winter vindt.
* Is het op St. Mauritius(22) helder, dan gaan er veel schepen naar de kelder. (er worden dan veel stormen verwacht).
* Vallen de eikels al voor St. Machiel(29), dan snijdt de winter door lijf en ziel.
* Trekken voor St. Machiel de vogels niet, geen winter is nog in het verschiet.

Oktober

* Oktober geeft ons wijn en zonnige dagen, maar ook jicht en andere plagen.
* In de wijnmaand zon, winter kent geen pardon.
* Oktober met groene blaan (bladeren), duidt een strenge winter aan.
* Is oktober warm en fijn, het zal een scherpe winter zijn,
maar is het nat en koel, ’t is van een zachte winter een voorgevoel!
* Brengt oktober veel vorst en wind, zo zijn januari en februari zeer mild.
* Brengt oktober vorst en sneeuw, men hoort in de winter veel klaaggeschreeuw.
* Als het waait en vriest in de oktobernacht, dan verwachten wij een januari zacht.
* Warme oktober dagen, februari vlagen.
* Oktoberweer komt terug in maart.
* Als het regent op St Bavis(1), dan regent het met Kerst(mis).
* Regen met Sint Denijs(9), voorspelt een natte winter en weinig ijs.
* Treedt Gommarus(11) met droogte in, de zomer zal nat zijn in het begin.
* Volgen op Gommarus natte dagen, er volgt een zomer met veel natte dagen.
* Wordt men op Callistes(14) een warme wind gewaar, dan wordt de zomer een twijfelaar.
* Zoals het weer is met St. Ursela(21), zo zal ook de winter wezen.
* Op de laatste oktober(31), houdt de natuur zich sober.
* Het laatste weer van oktober, reikt november de hand.

Herfst

November

* Maakt de spin in ’t web een scheur, dan klopt weldra de stormwind aan de deur.
* Als ’t in november ’s morgens bloeit, wis dat de storm dan ’s avonds loeit.
* Als in november het water stijgt, gedurende de winter gij ’t nog vaker krijgt.
* Na helder weer nu sombere mist, heeft zeker ook nog vorst in de kist.
* November warm en fijn, het zal een strenge winter zijn.
* November heeft maar 30 dagen, maar dubbel wind en regenvlagen.
* Donder in november, laat een jaar goed verlopen.
* Als het vriest in november, dan volgt er sneeuw in december.
* Zwaait de winter in november al met zijn staf, zijn rijk is van korte duur voor straf.
* November met zijn regenvlagen, brengt verkoudheid, jicht en andere plagen
* Als het met Allerheiligen(1) sneeuwt, leg dan vast uw pels gereed.
* Met Allerheiligen vochtig weer, sneeuwbuien volgen keer op keer.
* Houden de kraaien voor Allerheiligen al school, zorg dan voor hout en kool.
* Brengt Allerheiligen winterweer, tien dagen duurt het zeer.
* Sneeuw op Allerzielen(2), voorspelt een zacht voorjaar.
* Het weer op Leonardusdag(6), blijft gewoonlijk tot de Kerstdag.
* Een zuidenwind op de dag voor St. Martijn(10), dan zal het een zachte winter zijn.
* Is er een donkere lucht op St. Martijn(11), zo zal het een zachte winter zijn.
* Maar is de dag op St. Martijn helder, de vorst dringt dan door tot in de kelder.
* Als op St. Martijn de ganzen op het ijs staan,moeten ze met Kerst door het slijk gaan.
* Als het nevelig is op St. Martijn, dan zal de winter niet koud zijn.
* Maar heeft St. Martijn een witte baard, dan blijft ons sneeuw nog ijs gespaard.
* Is er met St. Martijn nog loof aan de bomen, dan mag men van een strenge winter dromen.
* St. Elisabeth(19) doet ons verstaan, hoe de winter zal vergaan.
* De dag aan St. Cecilia(22) gewijd, is de maatstaf voor de wintertijd.
* Wintert het op St. Klemens fel, dan wordt de lente klaar en fel.
* Vriest het op St. Katrien(25), dan vriest het nog 6 weken nadien.
* IJs op de dag van Saturijn(29), het weer maakt daarna korte mette met dit venijn.

December

* Veel sneeuw op Oudjaar, veel hooi in ’t nieuwe jaar.
* Zijn er in december veel mollen, dan laat de winter met zich sollen.
* December zacht en dikwijls regen, geeft weinig hoop op rijke zegen.
* December vol met mist, goud in de kist.
* Donder in decembermaand, belooft veel wind in ’t jaar aanstaand.
* Met de decembermaand is het jaar weer uit, gelukkig wiens balans goed sluit.
* Als met Kertsmis de muggen zwermen, kunt ge met Pasen uw oren wermen (warmen)
* December veranderlijk en zacht, is een winter is een winter zonder kracht.
* Blaast de noorderwind met een decembermaan, dan houdt de winter vier maan den aan.
* Decemberregen is geen zegen.
* Op een droge december, volgt een droog voorjaar, en een droge zomer.
* Brengt St. Eligius(1), de eerste dooi?, begint het echter op die dag te vriezen, dan krijgen we vier weken vorst voor de kiezen.
* St. Barbara(4) gaat graag in een wit kleed naar het bal.
* Brengt St. Nicolaas(6) ijs, dan brengt de Kerstman regen.
* St. Ambroos(7), patroon van de bijen, en de spreewen, houdt van waaien en van sneeuwen.
* Als met St. Thomas(21) de dagen gaan lengen, beginnen de nachten te strengen.

Andere weerspreuken:

* Kraai in de top, binnen drie dagen regen of mot of de kraai kapot.
* Meeuwen op het land, storm op komst
* Morgenrood water in de sloot
* Kruipt de dauw al vroeg op ’t land, morgen geeft het zonnebrand
* Exc3xa9n zwaluw maakt nog geen zomer.

aardpeer

De aardpeer (Helianthus tuberosus L.)

Oorsprong: Noord Amerika

Familie: Compositae, ook wel composieten of samengesteldbloemigen genoemd, met o.a. de zonnebloem

Rassen: Bianka, Topianka, Rozo, Waldspindel

Wat is de aardpeer: het is een knolvormige wortel die waarschijnlijk genaamd is naar de aardappel.
Eigenlijk is de aardpeer een doorlevende zonnebloem, die zeer snelle uitbreiding kent ondergronds.

De wortel bevat een gezonde soort van fructanen en inuline, biotin, calcium, ijzer, natrium, wat niet alleen diabetici ten goede komt.
De smaak lijkt meer op te gaan naar artisjok en het zoete van de schorseneer.
De knollen zijn licht verteerbaar
Het is ook algemeen geweten dat de wortel geen nitraten opslaat, wat andere planten wel doen.
Ze worden aangeplant in de moestuin en als sierbloemen in de gewone stadstuin.
De stengels worden al snel enkele meters hoog en bij mooie zomers verschijnen er soms bloemen op .
Bladeren vertonen eerder een ruw gevoel en zijn spits en klein.
Andere benamingen voor de aardpeer zijn: Topinamboer, Jerusalem artisjok.
Vroeger in de 17 de eeuw werd de knol bij ons ingevoerd en door de latere invoer van aardappelen weer terug verdrongen.

Telen :
Knollen of worteltjes in het voorjaar de grond in stoppen. (de maand maart is ideaal)
Deze blijven dan een heel jaar lang steken en worden het jaar erop in januari gerooid. (Enkel de grootste exemplaren).
Een weetje: als je de knollen niet rooit, houd je de planten nauwelijks bij daar de plant enorm kan woekeren!
Let wel op: een stukje grond met aardperen beplant van 1 meter bij 2, geeft al snel een 30 kilo aardperen het jaar erop.
De kleine stukjes wortel blijven zitten en eventueel mag je de rest van de geschilde aardperen ook toevoegen.

(De ogen van de schillen groeien evengoed uit).
Daar de wortels vegetatief (als kloon) worden verder gebruikt, behoud je tevens alle kwaliteiten van de moederplant!
In de beginnende aanplant moet je een goede verteerde stalmest toevoegen.
Aardperen zijn zeer makkelijk te telen “men zegge dat het nog makkelijker is dan pompoenen telen”. Ze zijn tevens over het algemeen zeer resistent tegenover vele ziekten.
Een algemene grootte van de wortel is tussen de 4 a 8 centimeter groot.

Toepassingen:
In de eerste plaats is het dus een gezonde voedingsbron culinair gezien, doch veebedrijven telen deze aardperen ook voor hun vee als veevoeder.
In Nieuw-Zeeland is de groente nog steeds populair en in het zuidelijk Europa wordt dan weer geteeld voor dierlijk gebruik. Vooral de Franse Dordogne-regio staat hiervoor bekend.
Zij worden ook dikwijls als windbrekers ingezet gezien de lengte van hun stengels.
Medisch gezien heeft de plant in zijn geheel ook al zijn geneeskrachtige werking bewezen.
Op cosmetisch niveau wordt de plant ook aangewend.

Culinair:
De aardpeer kan zowel gekookt (15 a 20 minuten) als gebakken in schijfjes opgediend worden.
Bij een langere kooktijd valt de groente snel uiteen. Het heeft zowaar een romige structuur.
Ook als toevoeging (supplement) voor in de soep is het een aanrader.
De knollen hebben een witte of soms ook een lichtpaarse kleur. (De mogelijke verkleuring komt door de blootstelling aan het licht)
Er zijn echter fanaten die ze rauw eten, ik heb hierover zo mijn eigen mening.
Het is echter wel moeilijk om de knollen te schillen, maar er zijn intussen al verscheidene cultivars met een mooie ronde en gladde schil. (Wat veel werk bespaart in de keuken).

knollen van de aardpeer

De jongere gebleekte lentespruiten zijn tevens delicatessen, zij worden onder emmers of bak gebleekt en bereidt als elke andere voorjaarsgroente.
Klaar maken van de knollen : jongere wortels mogen met schil en al gegeten worden, oudere daarentegen kook je het best eerst en schil je nadien.
Indien je de knollen schilt, is het best citroensap en of wat azijn in het water te doen. Dit voorkomt het “oxideren” of verkleuren van de groenten. (Wij noemen dit een antioxydant)

Slotwoord:
Het is een ideale plant voor suikerzieke patixc3xabnten die deze koolhydraten en of fructose makkelijker tot zich kunnen nemen, zonder dat hier insuline wordt aangewend! Evenzeer zullen mensen die zich aan een dieet moeten houden hier wel bij varen.

Algemeen gezien is het een makkelijke plant die niet alleen voor het decoratieve wordt aangewend, maar evengoed simpel te telen is voor onze dagelijkse voeding.

knoflook

Grondsoort

Knoflook hoort te staan op goed ontwaterde, vruchtbare zand- en/of lichte leemgrond. Op zwaardere kleigrond kan het ook, maar meestal is deze te nat in de winter. Alhoewel, de mooiste witte bollen blijkente komen uit zwaardere grond . De beroepstuinder kan met zware grond gecombineerd met machinale oogst niet overweg. De pH ligt vrij hoog, namelijk tussen 6,5 xc3 7 en daarnaast moet de structuur in orde zijn. Een grond die al enige tijd als groentetuin gebruikt wordt is dus wel aangewezen. Knoflook is namelijk erg gevoelig voor een slechte structuur, wat onmiddellijk leidt tot een lagere opbrengst.
Vruchtopvolging

Waar het product ook erg gevoelig voor is, zijn aaltjes en/of witrot. Witrot is een Sclerotinia-schimmel waar geen bestrijding tegen mogelijk is. Een ruime vruchtopvolging – eenmaal in de vijf jaar – verdient dan ook aanbeveling; niet alleen met knoflook, maar ook met andere uiachtige gewassen en prei

Ziekten bij uien, en dus ook knoflook vindt u hier : http://www.uienteelt.nl/ziekten.html

Bemesting

De bemesting komt in grote lijnen overeen met die van uien. Bij een grond die steeds een normale bemesting kreeg kan in het najaar kali toegediend worden aan 200 tot 250 g per 10 mxc2xb2. Fosfaat is op goed voorziene grond, die al verschillende jaren bebouwd wordt en regelmatig organische mest kreeg, eigenlijk niet echt nodig. Je kan volstaan met 400 gram patentkali per 10 mxc2xb2, als je voor de stikstofgift gedroogde organische, samengestelde meststof gebruikt. Het is een wortelgroente en die hebben nu eenmaal veel kalium nodig.

Knoflook heeft 100 tot 150 g stikstof per 10 mxc2xb2 nodig (komt bijvoorbeeld overeen met 1,3 kg gedroogde organische mest), die het beste in drie keer kan worden gegeven. Dit is eigenlijk niet zoveel in vergelijking met prei of koolgewassen. Indien ruim gewerkt met compost, is enkel wat stikstof bijbemesten in het voorjaar nodig. In het najaar en voor het planten wordt 30 xc3 50 g per 10 mxc2xb2 gestrooid (bv 0,5 kg gedroogde organische mest) en de rest in het voorjaar. Deze voorjaarsbemesting kan het beste in tweexc3xabn worden gesplitst. Doordat het in het voorjaar nogal eens regent, zakt de stikstof naar diepere lagen en omdat knoflook maar 25 xc3 30 cm diep wortelt, kunnen de wortels er dan niet meer bij. De eerste gift wordt gegeven als het gewas opnieuw begint te groeien en de tweede gift voor de bolvorming, omdat dan veel stikstof nodig is.
Rassen

De rassen voor het najaar zijn Thermidrxc3xb3me, Messidrxc3xb3me, Germidour, Beaumont en de Lomagne. Voorjaarsxc2xadrassen zijn Fructidor, Rose d’Lautrec en Cristo. De aankoop van niet gekeurd plantmateriaal wordt afgeraden, omdat dit door aaltjes, witrot of andere schimmelziekten aangetast.

Plantmateriaal

De grootte van het plantmateriaal heeft invloed op de omvang van de geoogste bollen. Een wat grotere teen levert een grotere plant en ook een grotere bol op. Het aantal tenen per geoogste bol wordt niet direct bexc3xafnvloed door de grootte van het plantmateriaal, maar wel door de hoeveelheid kou die de tenen in de winter krijgen. Wanneer grover plantmateriaal is gebruikt, rijpt het gewas wat later af. Tenen van 20 xc3 25 mm zijn geschikt als plantmateriaal. Bollen met grote tenen (2cm) zijn het beste als plantgoed te gebruiken. De kleinere bolletjes geven na de teelt ook alleen maar kleine bollen. Een grote bol bestaat uit zes tot acht tenen.
Planttijdstip

Knoflook moet bij voorkeur in oktober, november worden geplant. Om nog een redelijke opbrengst te halen mag dit niet tot later dan half december worden uitgesteld. Wanneer toch later wordt geplant kan structuurbederf optreden, waardoor de opbrengst lager uitvalt. Vooral op wat zwaardere grond is dat het geval. Daar komt nog bij dat de bodemtemperatuur niet lager mag zijn dan 7 xc3 10xc2xb0C, omdat anders de planten niet goed weggroeien. Later planten – in het voorjaar – kan wel maar dan met andere rassen. Voor een goede ontwikkeling heeft knoflook een koudeperiode nodig van een tweetal maanden. Daarom geeft planten in het najaar de beste opbrengst. Vooral in een flauwe zomer is een voorjaarsplanting dikwijls een tegenvaller.
Plantwijze

Knoflook op ruggen planten heeft voordelen. In het voorjaar warmen ruggen sneller op, en bovendien waait de wind ze sneller droog, waardoor het oogsten makkelijker en sneller gaat. In een volleveldsteelt komen de teentjes op bedden te liggen om structuurbederf zoveel mogelijk te ontlopen. De hoogste opbrengst wordt gehaald met 60 xc3 70 planten per m2. In de praktijk staan er 35 xc3 40 planten op een vierkante meter. De opbrengst zal bij dit plantgetal lager zijn, maar de bollen zijn wel groter. Grote bollen zijn bovendien beter te bewaren, omdat de schimmeldruk lager is als de planten in een ruimer verband staan.

Bij de teelt op ruggen op wat zwaardere grond is de afstand tussen de ruggen 75 cm (eventueel 50 cm) en de afstand in de rug 5,6 cm. Bij de teelt op bedden zijn de bedden 1,50 m breed. De afstand tussen de rijen is 30 cm en in de rij 8 cm. Er is dan zowel op ruggen als vlakvelds ongeveer 3 kg plantmateriaal in de maat 40-60 mm per 10 mxc2xb2 nodig. Van een kleinere maat (35-55 mm) is 1.5 kg per 10 mxc2xb2 nodig.

Onder normale omstandigheden is op bedden een plantdiepte van 5 cm voldoende. Op ruggen hangt het van omstandigheden af hoe diep wordt geplant. De teentjes op ruggen worden daarnaast ook met 5 tot 10 cm grond bedekt.

Op lichtere grond kan men wat dieper planten, zodat de teentjes over voldoende vocht kunnen beschikken. Staan de planten te ondiep, dan kunnen ze bovendien omvallen. Wanneer op wat zwaardere grond te ondiep wordt geplant, kunnen bij droogte scheuren in de grond ontstaan. De bollen komen dan bloot te liggen en verkleuren rood. In beide gevallen wordt de kwaliteit van het product minder.
Druk met de vinger in het midden van de bol zodat de teentjes los gaan zitten. Plant de teentjes met de punt omhoog. Plant u in het voorjaar, dan stopt u ze ongeveer 2 xc3 3 cm diep met de punt net onder de grond. Plantingen voor de winter op lichte gronden worden best nog een vijftal cm dieper geplant. Vreest u te natte grond tijdens de winter, plant dan op licht verhoogde ruggetjes.
Onkruidbestrijding

Een knoflookgewas heeft een open stand, waardoor het snel in het onkruid kan lopen. Onkruidbestrijdingsmiddelen die in de uienteelt worden ingezet, zijn voor knoflook niet toegelaten. Onkruid is onder controle te houden door in ieder geval met een onkruidvrij perceel te beginnen. Vruchtwisseling speelt daarbij een erg belangrijke rol.

Handmatig wieden is dus de boodschap. Omdat knoflook oppervlakkig wortelt, wordt diep schoffelen afgeraden. In de teelt op ruggen kan een aantal keren worden aangeaard, tot het gewas zich voor het grootste deel sluit. Schoffelen in combinatie met aanaarden is voor deze teelt een goede methode om onkruid te onderdrukken.
Oogst

De droge oogst kan vanaf juli-augustus plaatsvinden. Zodra het blad geel begint te kleuren is knoflook gereed om met loof en al te worden opgerooid. Wacht niet zo lang als bij ui. Door te lang de bollen te laten zitten in de grond kan doorwas ontstaan, waarbij de teentjes opnieuw uitlopen. Laat de oogst aan de wind drogen, zonder nat te worden. Als het bolomwindsel mooi wit is en vliezig aanvoelt, moeten de bollen, voor een goede bewaring, nog nadrogen. Dit kan in kleine bosjes, of in dunne lagen in bakjes die u bij goed weer buiten kunt laten staan. Verwijder daarna het loof en bewaar ze apart van elkaar of bos de bollen op tot een mooie knoflookstreng. Een luchtige, droge en zeer koele ruimte is de beste bewaarplaats.De knoflook kan ook als verse knoflook worden geoogst. Dan wordt de bol geoogst als het gewas nog groen is. Haal alle grond er goed af.
Ziekten en plagen

Veel ziekten en plagen die prei of uien aantasten komen ook in knoflook voor. Zoals schimmelziekten; op het veld en in de bewaring. Het probleem is dat de gangbare chemische middelen in beide gevallen niet zijn toegestaan. Alleen door nauwkeurig handelen zijn ziekten en plagen te beperken. Dat wil zeggen de bollen snel drogen, de juiste opslagtemperatuur aanhouden en een goede hygixc3xabne. Dat laatste is bijvoorbeeld belangrijk om problemen met roest te voorkomen.

Stengelaaltjes zijn met een warmwaterbehandeling te bestrijden. Ook bij NAKG gekeurd materiaal is die behandeling aan te bevelen. Goedgekeurd, hoogwaardig plantmateriaal blijft echter een eerste vereiste voor een goed begin.

rabarber

De rabarberstruik houdt het onkruid tegen en zijn blad is nuttig om de composthoop mee te beschermen tegen uitdroging. Om u verder nog te overtuigen: proef maar eens je oma’s rabarbertaartjes of haar rabarberconfituur.

Rabarberbladeren zijn bovendien erg nuttig in de tuin. Slakken vinden het leuk om er plaats op te nemen. Gewoon hier en daar de bladeren laten liggen en nadien wegwerpen. De slakken zijn zo meteen verwijderd.

Rabarber kan gemakkelijk vermeerderd worden. Gewoon de wortels uit de grond halen en scheuren. Op deze manier blijft de rabarberstruik jong en levendig. Geef de struik ook elk jaar een serieuze portie verse compost.

Sommige tuiniers verkondigen dat de rabarberstruik niet tot bloei mag komen. De struik zou dan alle voeding naar de bloem sturen. Dit houdt echter geen steek, de plant geeft massa’s stelen, ook wanneer de bloei doorgaat. Het is trouwens misdadig zo’n bloeiend spectakel tegen te gaan
Rabarber vraagt vruchtbare grond, die in de winter niet onder water komt en veel organische stof bevat. Indien je toch zou vrezen voor langdurige wateroverlast in de winter kan je nog opteren om de rabarber op 20cm hoge ruggen te planten. Arme en zandige gronden moeten zeker en vast vooraf verrijkt worden, door er bijvoorbeeld een jaar groenbemester (bv gras) te telen en er ondertussen ook voldoende organische mest of compost in te werken. Rabarber is een gulzige plant, want naast de grote bladmassa moet er ook nog ieder jaar een grote ondergrondse reserve in de wortelstok aangelegd worden.Rabarber vraagt een matig zure grond. Een pH van 6 geeft de hoogste opbrengsten, maar de plant verdraagt ook nog een iets zuurdere grond. Er wordt een eerste maal bemest in februari, maart, vooraleer de knoppen uitlopen en er wordt nog eens bemest na de oogst (juli). Een goede dosis voor zowel voorjaar als zomer zou dan zijn 100 gram blauwe korrel (12-12-17) per mxc2xb2 per beurt. Als je gedroogde organische mest wil gebruiken dien je ongeveer 200 gram per mxc2xb2 en per beurt toe. Dit lijkt veel, maar om een grote bladmassa te vormen en daarna nog eens een stevige ondergrondse wortelstok is nu eenmaal veel voeding nodig. Om te voorkomen dat de standplaats van de rabarberplant na verloop van jaren te arm zou worden leg je tijdens de winter een laag goed verteerde stalmest of compost tussen de planten.. Je moet er wel voor zorgen geen compost of mest op de harten van de planten te leggen, want dit zal onvermijdelijk leiden tot rot.