Categorie archief: duurzaamheid

Ggo-experiment Vlaamse overheid leidt tot besmetting

bron: http://www.bioforum.be

15-09-2010 – Het eerste veld met de ggo-maxc3xafs MON810 in Vlaanderen, dat eind april ingezaaid werd in opdracht van de Vlaamse overheid, heeft de oogst van naburige boeren besmet. Dat blijkt uit analyses van stalen die Greenpeace nam in de omgeving van het testveld in Wetteren. Vijf van de zestien stalen testten positief. De besmette stalen werden gevonden op zo'n 100 meter van het ggo-veld. Dit besmettingsgeval toont aan dat co-existentie van ggo-, conventionele en biolandbouw onmogelijk is.

Eind april zaaide het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) in Wetteren een perceel met het genetisch gemodificeerde MON810-maxc3xafs in. Het perceel maakt deel uit van een wetenschappelijk experiment om de teeltvoorwaarden van het Vlaamse co-existentiedecreet te evalueren. Dat decreet moet gangbare en biologische boeren beschermen tegen besmetting door ggo's, onder meer door een verplichte isolatieafstand rond ggo-percelen.

Voor maxc3xafs legde Vlaanderen de isolatieafstand vast op 50 meter. De stalen die postief getest werden door Greenpeace, werden genomen op verderliggende percelen, tot op zo'n 100 meter van het ggo-veld. Wallonixc3xab en Luxemburg hanteren de veel grotere perimeter van 600 meter.

"Het is onbegrijpelijk dat Vlaanderen een veel kleinere isolatiezone oplegt dan Wallonixc3xab of Luxemburg" , zegt Jonas Hulsens, campagneverantwoordelijke duurzame landbouw van Greenpeace Belgixc3xab. xe2x80x9cAls Vlaanderen haar beleid niet aanpast, wordt het voor talrijke conventionele en bioboeren onmogelijk om een ggo-vrije productie te garanderen.xe2x80x9d (1)

Zes van de vijftien stalen die Greenpeace nam in de buurt van ggo-veld in Wetteren testten positief.
Het is niet uitgesloten dat ook de andere velden in de omgeving genetisch besmet werden door het stuifmeel van de ggo-maxc3xafs.

De MON810-maxc3xafs, ontwikkeld door de Amerikaanse firma Monsanto, kreeg een gen ingebouwd waardoor ze zelf een insecticide aanmaakt. Zes Europese landen, waaronder onze buurlanden Frankrijk, Duitsland en Luxemburg hebben omwille van milieuredenen de teelt ervan verboden . In Vlaanderen is het opmerkelijk genoeg de overheid zelf die de plant uitzaait.

xe2x80x9cEen maxc3xafsplant produceert tot 50 miljoen stuifmeelkorrels waarvan sommige tot een kilometer verder vliegen. Die verspreiding is onmogelijk tegen te houden", zegt Jonas Hulsens. "We kunnen alleen maar besluiten dat de overheid willens en wetens de besmetting van de Vlaamse landbouwgronden organiseert, ten koste van de boeren. "

xe2x80x9cHerhaaldelijk hebben we er op gewezen dat co-existentie tussen ggo-landbouw en biologische productie in het versnipperde Vlaanderen onmogelijk is. Deze proef is nogmaals een bevestiging daarvanxe2x80x9d, aldus Esmeralda Borgo van BioForum Vlaanderen. xe2x80x9cGgo-velden zijn een regelrechte nachtmerrie voor de bioboer die kiest voor een ggo-vrije en natuurlijke productie. En voor de bioconsument die geen ggo's op z'n bord wenstxe2x80x9d. BioForum hoopt dat de overheid nu eindelijk werk zal maken van een ggo-vrij Vlaanderen, net zoals dat in Wallonixc3xab het geval is.

Voor Greenpeace is het voorbeeld van Wetteren een duidelijk bewijs dat co-existentie van ggo- en conventionele en biocultuur onmogelijk is. Greenpeace is niet gekant tegen biotechnologie of gentechnologie op zich, maar voert campagne tegen de verspreiding van ggo's in het milieu.

NL_LOCATIE_MAISPERCELEN_2007

Noten

(1) We spreken van genetische besmetting wanneer zaaigoed, een gewas of voedsel voor mens of dier ongewenst genetisch materiaal bevat van een ggo. De besmetting kan ontstaan door vermenging van zaden, door stuifmeeloverdracht in het veld, tijdens de oogst, het transport of de verwerking. Als ggo's eenmaal in het open veld staan, is genetische besmetting moeilijk te vermijden.
(2) Meer info over de milieurisico's van MON810 in dit rapport: klik hier

Europa eist uitleg van Monsanto over ggo-maxc3xafs

23/05 Europa eist uitleg van Monsanto over ggo-maxc3xafs

De Europese Autoriteit voor de Voedselveiligheid (EFSA) eist dat het Amerikaanse landbouwconcern Monsanto alle informatie vrijgeeft omtrent de genetisch gemanipuleerde (ggo) maxc3xafs MON 863. De maxc3xafssoort zou een gevaar voor de gezondheid kunnen betekenen.

“Monsanto is verplicht om EFSA onmiddellijk het integrale onderzoeksdossier over MON 863 te overhandigen”, zei de Italiaanse professor Giorgio Calabrese, die lid is van EFSA, maandag aan de krant La Stampa. Hij bevestigde dat ze tot nu toe enkel een deel van de gegevens ontvingen.

De vraag komt er nadat de Britse krant The Independent on Sunday een geheim rapport van Monsanto onthulde waarin staat dat de organen van ratten die het ggo-maxc3xafs te eten kregen, na een tijdje ernstige afwijkingen vertoonden. De ratten vertoonden abnormale veranderingen in de samenstelling van hun bloed en verkleinde nieren.

Het gaat hier om een genetisch gemanipuleerde maxc3xafssoort, MON 863 genaamd, die zodanig ontworpen is dat de plant wordt beschermd tegen vernietigende insecten. In de VS en Canada wordt de soort al geteeld en gegeten. Momenteel ligt MON 863 ter goedkeuring voor bij de Europese Unie (EU), die EFSA om een advies vroeg.

“Het is evident dat Monsanto zijn eigen conclusies van het onderzoek heeft doorgegeven aan de wetenschappers die de ggo’s onderzoeken voor EFSA”, zei Calabrese. Volgens de professor stemden die gegevens niet overeen met de resultaten van de controles die de eigen Europese onderzoekers hadden uitgevoerd. “Omdat de onderzoekers niet tot een unanieme beslissing kwamen, blokkeerde het reglementeringscomitxc3xa9 (waarin experts van de lidstaten zitting hebben, nvdr) op 19 mei in Brussel de goedkeuring voor MON 863”, zei Calabrese.

“MON 863 is een kruising tussen twee maxc3xafssoorten die we kennen. De resultaten van de kruising kennen we echter niet. Dat wil niet zeggen dat MON 863 schadelijk is, maar op dit moment kunnen we dus nog niet besluiten dat het dat niet is”, verduidelijkte Calabrese.

Omdat het reglementeringscomitxc3xa9 vorige week geen akkoord bereikte, wordt het dossier nu doorgeschoven naar de Europese Commissie. De Commissie verwees maandag naar een positief advies van EFSA op 20 oktober 2004 en bevestigde dat ze, ondanks de onthullingen in de pers, het voorstel tot goedkeuring zal voorleggen aan de ministers van Landbouw van de Unie. Vermoedelijk gebeurt dat eind juni.

columns & brieven

COLUMNS & BRIEVEN

Wij steken onze mening niet onder stoelen of banken. Hier een selectie uit ingezonden brieven, columns en reacties op uitlatingen en meningen die ons op een of andere manier hebben beziggehouden.

* brief aan de gemeente Dongeradeel aangaande agritoerisme

*ingezonden stuk voor dagblad “Trouw” over de diskussie over biologisch voedsel

* brief naar de 2ekamerfractie van de PvdA over uitlatingen van hun partijlid dhr. H.E. Waalkens

* ingezonden stuk betreffende de sutelaksje van “it Fryske boek”

* ingezonden stuk naar de Leeuwareder courant als reactie op een column van Eelke Lok

* column in dorpskrant “de Jister” uit Ee

* column in Dynamisch Perspectief over het ruimingsbeleid ten tijde van de vogelpestcrisis

* ingezonden stuk n.a.v. een redactioneel stuk over de voordelen ven schaalvergroting in de landbouw.

Biologisch : omarming of deportatie (ingezonden n.a.v. de diskussie over biologische landbouw en voeding in de rubriek “de verdieping”in het dagblad TROUW

De biologische land- en tuinbouw blijkt, hoe je het ook wendt of keert, een van de modernste vormen van land- en tuinbouw.
Steeds meer worden kennis en werkwijzen – of het nu gaat om fokkerijdoelen bij rundvee, dierwelzijnvraagstukken of bodemvruchtbaarheidsproblematiek – uit de biologische land- en tuinbouw gexc3xafntegreerd in de gangbare sector. Ook de overheid neemt de biologische sector serieus : ik kan geen bedrijfstak van vergelijkbare grootte bedenken die net zo veel pr via overheidswege bewerkstelligd. Nadeel van al die publiciteit en belangstelling is dat een ieder zijn of haar zegje over deze bedrijfstak schijnt te moeten ventileren.
Dat dat soms heel ver kan gaan viel in de rubriek “de Verdieping” te lezen in een schrijven van Gert Jan Jansen. Hij zou het liefst alle biologische boeren met hun aanhang en consumenten van natuurvoeding, omdat ze niet passen in de huidige kapitalistisch ingestelde wereldorde naar een eiland willen deporteren. Welnu, er zijn naar ik meen in de Duitse bocht nog enkele waddeneilanden waar geen gemotoriseerd verkeer mag plaatsvinden. Wellicht kunnen we daar met z’n allen, levend als biodynamische Amish in lemen hutten en gebruikmakend van paardetram en ossenploeg onze eigen maatschappij creeren.
Laat ook duidelijk zijn dat het bijna bij elke rapportage over biologische landbouw aangehaalde aandeel van 10 % biologisch van het totale Nederlandse landbouwareaal in 2010 geen uitvinding is van de eko en demeter boeren zelf. Niet dat de boeren niet willen omschakelen : er is m.i. geen bedrijfstak te vinden die zo op veranderingen heeft weten in te spelen als de landbouw.
De mensen die de malaise in de landbouw willen verklaren hebben in hun speurtocht naar een zondebok nu de biologische sector gevonden. Want daar gaat het toch ook niet echt meer van een leien dakje : veel boeren & tuinders, aangelokt door omschakelpremies, zijn het beu om met hun producten nog langer bij de verwerkers op de wachtlijst te staan en zetten hun producten weer op de gangbare markt af. Maar het geeft degene die de ekosector in het verdomhoekje willen zetten, wel weer wat sterkere argumenten. Om echter de consument van natuurvoeding hiervoor een schuldgevoel aan te smeren is me wat al te erg : wees gerust, ook in de gangbare land- en tuinbouw werkt men ook niet uitsluitend van 9 tot en zijn werkweken van meer als 70 uur eerder regel dan uitzondering.
Veel mensen vinden nu dat er meer biologisch moet worden gegeten. Los van het feit of de biologische sector dit wel wil, is de vraag of men hiervoor loze verkooppraatjes moet gaan gebruiken , dan wel er een gezondheidsclaim aan hangen.
Keuzevrijheid moet echter een sterk punt zijn en blijven voor de consument . Net zo min als de gangbare sector hun klanten met het mes op de keel kan bevelen “gij zult gentech voedsel eten, want onder een bepaald percentage zetten we het niet op het etiket” je kunt en mag de mensen niet dwingen. Hoewel het natuurlijk van de gekke is dat de consument welhaast wetenschappelijk bewijs nodig heeft om de slechtheid in te zien van chemische bestrijdingsmiddelen. En de biologisch en biologisch-dynamisch werkende boeren zien wat betreft het fenomeen gezondheidsclaim de bui al weer hangen. Want komen er – naar Amerikaans voorbeeld – schadeclaims m.b.t. het niet waarmaken van de gezondheidsclaim, op wie worden dan de schadeposten uiteindelijk weer verhaald ? Werkt het net zo als bij reguliere missers in de levensmiddelenindustrie en is de primaire producent uiteindelijk weer de dupe?