Categorie archief: persberichten

winkelgedrag en eetpatroon

een grootschalige enquxc3xaate van consumenten uit alle leeftijdscategoriexc3xabn over hun winkelgedrag.

Op basis van voorbereidend onderzoek alvast tien trends. Nieuwe trends vind je altijd het eerst terug in het winkelwagentje.

1. Kinderen worden volwassen
Uw kroost beslist steeds vaker wat er op tafel komt. Meer dan 14 procent van de kinderen heeft een stem in de samenstelling van het menu en bijna 3 procent van de jonge kinderen mag zonder discussie beslissen wanneer er gegeten wordt en wat de pot schaft. Tegelijkertijd neemt de kwaliteit van maaltijden af. Want als je kinderen laat beslissen, dan komen er vaker suikerrijke, ongezonde snacks op tafel. Kinderobesitas zal in de toekomst alleen maar toenemen en daar kunnen bedrijven op inspelen door aantrekkelijke voeding te produceren die ook gezond en lekker is.

2. De knabbelmaatschappij
Volwaardige maaltijden moeten het afleggen tegen de snelle snack tussendoor. Driekwart van de Belgen besteedt minder dan zestig minuten per dag aan het bereiden van een maaltijd en de meerderheid weet niet hoelang aardappelen moeten koken vooraleer ze gaar zijn. Een op de vier maaltijden eten we rechtstaand, anders zoeken we steeds vaker het gezelschap op van tv of computer. Het staat allemaal in schril contrast met de spectaculaire toename in de verkoop van kookboeken. “Noem het gerust ‘gastroporno'”, zegt Nathalie Bekx.
“Mensen gebruiken die kookboeken enkel om door te bladeren en vol zin naar de prentjes te kijken, niet omdat ze die recepten zelf willen uitproberen.”

3. Culinaire clubs
De consument van tegenwoordig vindt niet dat iemand hem moet vertellen hoe hij een maaltijd moet klaarmaken. Belangrijk voor die nieuwe kookclubjes is niet het koken op zich, maar wel het plezier dat ze beleven aan samen spelen met eten. De nieuwe keukeninrichting is een open ruimte met een centraal kookeiland waarrond de hele familie of een groepje vrienden verzamelen.

4. Het babyboomdieet
De babyboomgeneratie, de omvangrijke groep mensen geboren net na de Tweede Wereldoorlog, wordt een dagje ouder. De senioren van tegenwoordig stellen steeds meer eisen aan voedsel: ze willen smaakvolle, verrassende en gezonde ingredixc3xabnten op hun bord. Bovendien zien babyboomers voeding als de manier bij uitstek om langer gezond te blijven. Dat verklaart het succes van functionele voeding: eten waardoor we ons mooier en gezonder voelen.

5. Hapklare maaltijden
Consumenten willen alles eens geproefd hebben. “Kleine porties die snel klaar zijn en met elkaar kunnen gecombineerd worden, zijn erg in trek. Het is alsof je de wereld op je bord krijgt”, ontdekte Bekx.
Die tapascultuur vind je nu al terug in hippe restaurants waar Japanse gerechten in miniporties op een lopende band voorbij je tafel rollen.

6. Slow food
De populariteit van de rappe hap crexc3xabert een tegenreactie waarbij een groeiende groep consumenten de tijd neemt om te genieten van eten. “Senioren slaan steeds vaker het ontbijt over. Ze kiezen ervoor om langer uit te slapen en om de dag te beginnen met een uitgebreide brunch. Daarbij horen vers geperst fruitsap en yoghurt met actieve bifidus”, zegt Bekx.

7. Suikervrij
Het aantal diabetespatixc3xabnten stijgt, net als het aantal mensen met overgewicht. Dus kiezen consumenten vaker voor een suikervrij menu. Maar Belgen hebben genoeg van de traditionele dieetrepen. In plaats daarvan zijn we op zoek naar een uitgebalanceerde suiker- en zoutvrije voeding. We willen dat een supermarkt ons een volledig kant-en-klaarvoedselpakket aanbiedt.

8. Organisch en vers
Belgen grijpen vaker terug naar basisingredixc3xabnten en pure smaken, maar we verkiezen de half bereide varianten die supermarkten aanbieden. De populariteit van biologische voeding neemt nog altijd toe, maar de groeiende groep gebruikers stelt nieuwe eisen. De biologisch verantwoorde appels van morgen moeten er even goed uitzien als de traditionele variant.

9. Onbemande supermarkten
Consumenten willen snel boodschappen kunnen doen. Daardoor zal de populariteit van virtuele voedingsaankopen groeien, het systeem waarbij je zelf je aankopen scant en de betaling regelt zonder tussenkomst van personeel. Tegelijkertijd maken steeds meer consumenten een echt uitstapje van een winkelbezoek.

10. De dubbelzinnige ‘gezondixc3xabr’
“Eigenlijk zijn we hypocriet in onze houding tegenover eten. Jongeren besteden de minste aandacht aan gezonde voeding, maar tegelijkertijd zijn zij het bezorgdst over hun gezondheid”, verduidelijkt Bekx.

“Die dubbelzinnige houding geldt niet alleen voor jongeren: de meeste mensen sloven zich een hele week uit om gezond te eten, maar in het weekend mag ineens alles.”
Bron: De Morgen, 24/03/06

megawindturbines in de gemeente ?

REFERENDUM OVER MEGAWINDTURBINES ?
Petje af voor het lobbywerk van de initiatiefnemers van het plan om de
bestaande (nog niet afgeschreven) windmolens te vervangen door 4
megaturbines. Op de voorlichtingsbijeenkomst werd toch maar mooi voorkomen
dat de heer Nauta van de groepering ‘gjin romte foar wynhannel’ spreektijd
kreeg. Ook op het onlangs in het Raedhxc3xbbs gehouden discussieforum kon een
ieder uit het publiek reageren en vragen stellen over de behandelde
onderwerpen zoals jeugd- en parkeerbeleid. Na het windmolenitem werd echter
naadloos doorgehold naar het volgend onderwerp. En zelfs op de
internetruimte van
de gemeente heeft het plan een plaats gekregen.
Bij het bestuderen hiervan kwamen mij toch wel enkele merkwaardigheden voor
het daglicht.
Zo wordt er geredeneerd dat de bestaande windturbines zullen worden gesloopt
en vervangen worden door de 4 megaturbines. Wie de rapportage echter goed
leest vindt slechts dat “dit binnen een redelijke termijn” gebeurt wanneer
de megaturbines al zijn gebouwd. Ook is niet zeker dat de geclusterde molens
er allen hetzelfde uit gaan zien.
Laat u zich niet in de war brengen door
het grote aantal nullen in de getallen opbrengst/rendement. Het komt hier op
neer : 31 KWu brengt 1 euro op. Los hiervan staat natuurlijk de vraag
wie deze stroom voor deze prijs wil hebben. Want ook in de energiebranche
geldt tegenwoordig marktwerking.
In deze prijs is nog geen smartengeld verrekend.
Want molens met een masthoogte van meer dan 100 meter en een tiphoogte van
zo’n 150 meter zijn
zelfs in het uitgebreide Dongeradeler landschap natuurlijk moeilijk te
negeren.
Ga dan maar ‘ns naar buiten en kijk in het rond. Ze zijn niet te missen. Dus
zal
niet alleen in de directe omgeving van de cluster, maar over het hele
gemeenteoppervlak sprake zijn van planschade. Reken maar dat de huizen
straks in waarde zullen dalen. Wat ook de gemeente in hun kassa zal gaan
voelen. Want door de waardevermindering is het huidige ozb-tarief natuurlijk
ook niet
meer te handhaven.
En dan nog over de vermeende arbeidsimpuls voor de
streek. Gevraagd naar waar het werk van al die 500 Dongeradelers dan wel uit
gaat bestaan werd mij geantwoord dat ik dit zxc3xb3 bekrompen niet moet zien.
Door de winst (?) uit de opbrengst van de megaturbine kan een boer weer twee
arbeidskrachten betalen. In het toenemend welvaartspeil van deze arbeiders
kunnen
deze zich meer luxe aanschaffen. Een tweede auto bijvoorbeeld. Kortom, het
doorgaan
van de plannen heeft gevolgen die doorgolven tot in de autoindustrie….Met
dit
soort kromheid in redenatie is natuurlijk zo goed als alles goed te praten.
Hierop doorbordurend zou je kunnen stellen dat het instorten van de
TwinTowers op
11-9 toch mooi wat werk opgeleverd heeft voor brandweerlieden, puinruimers,
architecten, bouwvakkers, militairen. Of om dichter bij huis te blijven :
doordat een deel van de megaturbineplannen gefinancierd kan worden uit het
mkz-fonds, gaat men straks doodleuk beweren dat op de lange termijn bezien
het toch wel een geweldige economische impuls voor de streek geeft, zo’n
mkz-uitbraak.
Ik verwacht dat het echter allemaal niet zo’n vaart zal lopen. De plannen
van de megaturbines lijken mij al achterhaald. Er tekent zich langzaamaan
‘door voortschrijdend inzicht’ een meerderheid in onze gemeenteraad af die
zich al geen tegenstander meer toont voor het ondergronds opslaan van
kernafval in de
Ternaarder zoutkoepels. Een kleine stap verder en men geeft straks groen
licht voor een kerncentrale ?
Als bestuur en raad werkelijk lef willen tonen dan vragen ze de burger en
schrijven zij hier een referendum over uit.

persberichten

JEUGD VAN BASISSCHOOL DE RANK

PLANT 75 ”BOMEN VOOR KOEIEN”

Jouswier – In de zomer van 2001 gaf biologisch-dynamisch veehouder Leen van Zelderen van ”het Marlanner Kaashuis” in natuurvoedingswinkel ”de Biotoop” in Leeuwarden het startsein voor de actie “Green Smiles naar Bomen Voor Koeien!” Met de snelle spaaractie kon bij aankoop van producten in de natuurvoedingswinkels worden gespaard om bomen aan te planten waaronder het vee kan schuilen voor felle zon en regen. De actie was een initiatief van de stichting wAarde, een natuurorganisatie, die zich ten doel stelt de betrokkenheid van mensen bij natuur en milieu te versterken. Dit doet zij door het maken van concrete plannen en initiatieven zoals het ”stimuleringsproject Gevlochten Heggen en houtwallen” om het ambacht van heggenvlechter weer nieuw leven in te blazen, maar ook door het opzetten van de “digitale schooltuin” , waarbij schoolkinderen in hun directe omgeving mee kunnen helpen aan het onderhoud van een natuurterrein – en hierbij interactief het hele jaar door over kunnen lezen en leren.
een natuurorganisatie, die zich ten doel stelt de betrokkenheid van mensen bij natuur en milieu te versterken. Dit doet zij door het maken van concrete plannen en initiatieven zoals het ”stimuleringsproject Gevlochten Heggen en houtwallen” om het ambacht van heggenvlechter weer nieuw leven in te blazen, maar ook door het opzetten van de “digitale schooltuin” , waarbij schoolkinderen in hun directe omgeving mee kunnen helpen aan het onderhoud van een natuurterrein – en hierbij interactief het hele jaar door over kunnen lezen en leren.

Ze werken daartoe in bijna al haar projecten samen met collega-organisaties als Vereniging Das&Boom, Stichting Natuur en Milieu, Landschapsbeheer Nederland, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland, e.a.

Destijds werden 18 bomen gereserveerd voor de toen net geruimde veestapel van Leen en Lucie – ook hun veestapel van hun biologisch-dynamisch bedrijf in het noordoost friese Jouswier, een dorp met 55 inwoners maar met honderden koeien,kalfjesen schapen moest worden afgemaakt -, De 18 bomen zouden symbool staan voor de 18 geruimde koeien. Inmiddels zijn we 3 jaar verder en bleek de spaaractie zo succesvol dat geen 18, maar 75 bomen werden bijeengespaard, die vorige week werden afgeleverd door Landschapsbeheer Friesland. Morgenmiddag om kwart over twee zullen de kinderen van groep 7 en 8 van basisschool ”de Rank” uit Metslawier hun schep ter hand te nemen om ze op de boerderij uit te gaan planten.
Destijds werden 18 bomen gereserveerd voor de toen net geruimde veestapel van Leen en Lucie – ook hun veestapel van hun biologisch-dynamisch bedrijf in het noordoost friese Jouswier, een dorp met 55 inwoners maar met honderden koeien,kalfjesen schapen moest worden afgemaakt -, De 18 bomen zouden symbool staan voor de 18 geruimde koeien. Inmiddels zijn we 3 jaar verder en bleek de spaaractie zo succesvol dat geen 18, maar 75 bomen werden bijeengespaard, die vorige week werden afgeleverd door Landschapsbeheer Friesland. Morgenmiddag om kwart over twee zullen de kinderen van groep 7 en 8 van basisschool ”de Rank” uit Metslawier hun schep ter hand te nemen om ze op de boerderij uit te gaan planten.

En als alles lekker uitgroeit is er over enige tijd een mooie schaduw- en schuilplek voor de koetjes, kalfjes en schaapjes.

Uiteraard worden de bomen niet lukraak over het ruim 18 hectare grote bedrijf uitgeplant, want het Noordoost-Friese landschap moet natuurlijk wel zijn karakteristieke uitstraling behouden. En bomen in het open landschap plaatsen geeft menig roofdier een schuilplaats zodat de weidevogels het dan wel voor gezien houden.

Alle boompjes worden bij elkaar op de erfafscheiding geplant. Zodat over enkele jaren er een opvallend bos ontstaat. Dit past ook goed in de cultuurhistorie van dit gebied. In vroeger tijden was het n.l. de gewoonte dat bij een uitbraak van een besmettelijke dierziekte men de kadavers met kalk bestrooid in een groot gat liet begraven en men op deze massagraven ter herkenning bomen liet groeien.

De uitbraak heeft de gemoederen niet alleen in onze omgeving, maar in heel Europa destijds lang bezig gehouden. En nog steeds kan de periode niet geheel worden afgesloten. Door de vele protesten is inmiddels wel bereikt dat er in Brussel wordt gewerkt aan een andere manier van dierziektebestrijding dan het massaal vernietigen van gezond vee. In de toekomst zal ringenting bij een uitbraak mogelijk worden. Er is echter nog onvoldoende bereidheid om hiermee exportbeperkingen op te heffen.

Maar deze nieuwe regelgeving is voor niet-exporterende bedrijven zoals die van de fam. van Zelderen dus wel een grote vooruitgang.

Herdenken blijft echter noodzakelijk..elk jaar…..

Uiteraard worden de bomen niet lukraak over het ruim 18 hectare grote bedrijf uitgeplant, want het Noordoost-Friese landschap moet natuurlijk wel zijn karakteristieke uitstraling behouden. En bomen in het open landschap plaatsen geeft menig roofdier een schuilplaats zodat de weidevogels het dan wel voor gezien houden.

Alle boompjes worden bij elkaar op de erfafscheiding geplant. Zodat over enkele jaren er een opvallend bos ontstaat. Dit past ook goed in de cultuurhistorie van dit gebied. In vroeger tijden was het n.l. de gewoonte dat bij een uitbraak van een besmettelijke dierziekte men de kadavers met kalk bestrooid in een groot gat liet begraven en men op deze massagraven ter herkenning bomen liet groeien.

De uitbraak heeft de gemoederen niet alleen in onze omgeving, maar in heel Europa destijds lang bezig gehouden. En nog steeds kan de periode niet geheel worden afgesloten. Door de vele protesten is inmiddels wel bereikt dat er in Brussel wordt gewerkt aan een andere manier van dierziektebestrijding dan het massaal vernietigen van gezond vee. In de toekomst zal ringenting bij een uitbraak mogelijk worden. Er is echter nog onvoldoende bereidheid om hiermee exportbeperkingen op te heffen.

Maar deze nieuwe regelgeving is voor niet-exporterende bedrijven zoals die van de fam. van Zelderen dus wel een grote vooruitgang.

Herdenken blijft echter noodzakelijk..elk jaar…..