Categorie archief: Uncategorized

Cybercrime made in Transsylvania

Roemenixc3xab : het ene na het andere rapport over cybercriminaliteit wijst naar dit land als mekka voor de cybercrimineel. En .. ze blijken zich zowat allemaal in xc3xa9xc3xa9n stad te concentreren. Het Amerikaanse technologieblad Wired  ging er eens op bezoek en vond de duistere kopie van Silicon Valley.

Grappige bijkomstigheid is dat het stadje ligt aan de voet van de Transsylvaanse alpen. Transsylvanixc3xab dus, de streek van de welbekende graaf Dracula.

hier een beknopte weergave van de inhoud van dit artikel.

Welkom in Hackerville – Ramnicu Vxc3xa2lcea

Ff_hackerville_romania_f
Iets meer dan 100.000 inwoners. Het is geen klein dorpje, maarde verslaggever van het blad op dat de lokale Mercedes dealer wel errug goede zaken doet. Er rijden flink wat chique en patserige auto's rond, wellicht allemaal betaald met crimineel geld. Ook goed vertegenwoordigd is Western Union, een perfect legitiem bedrijf dat migranten toelaat geld naar het thuisfront op te sturen maar dat zodanig anoniem doet dat ook online oplichters er kind aan huis zijn. Kortom: net zoals in Silicon Valley het ene bedrijf diensten verleent aan het andere, rekent ook in Rxc3xa2mnicu Vxc3xa2lcea de ene cybercrimineel op de diensten van de andere.

Blijft de vraag waarom precies daar ? De laksheid van lokale politici om het probleem aan te pakken ?

Niemand weet echt hoe of waarom Scamming begon op het internet. De online criminaliteit begon zo rond 2002. Cybercafes in de stad boden goedkoop toegang tot internet, en oplichters in Rxc3xa2mnicu Vxc3xa2lcea plaatsen gingen druk in de weer met nep-advertenties op eBay en andere veilingsites om slachtoffers te lokken met betalingen via overschrijving.

 Een van de eerste gevallen betrof een oplichter die via advertenties mensen lokte voor mobiele telefoons, een andere pakte dan het betaalde geld voor bestellingen die nooit werden verstuurd. De twee mannen hadden een paar honderd dollar van slachtoffers in de VS, en de man die het geld incasseerde had nog niet eens de moeite genomen om een nep-ID te gebruiken. Ze werden betrapt in een internetcafe, waar ze online zaten te chatten. Ze bekenden meteen. Niet echt een professioneel begin, maar zoals in elk bedrijf, de oplichters vernieuwden zich en pasten zich razendsnel aan. De oplichters werden beter door de jaren heen, begonnen bijv. vooruitbetaling te vragen voor niet-bestaandeauto's.

De oplichters zijn nu nog geniepiger. "Ze leerden om scenario's te crexc3xabren", zegt Michael Eubanks, een FBI-agent in Boekarest. "We hebben e-mailverkeer gezien  tussen de criminelen zien met instructies over hoe te reageren op verschillende vragen." De oplichters begon Engels sprekende vertalers in te huren gericht op Amerikaanse doelen, er zijn specialisten die zich op niches in de industrie richten, ze omntwerpen zelf nep-websites en maken netwerken met low-level bondgenoten uit de andere staddelen.

 

Concert Nick Cave and the Bad Seeds

Maandag j.l. naar het concert geweest wat Nick Cave samenmet zijn Bad Seeds gaf in de Heineken Music Hall. De laatste x dat we xe2x80x99noptreden van xe2x80x98m bijwoonden was al weer  5jaar geleden (AbbatoirBlues tournee). Muzikaal heeft hij de rockende lijn diedaar ingezet werd verder doorgetrokken, wat ook al te horen was op deGrinderman-cd.

Even na negenen waren we binnen en waren ze  al begonnen met de set. 
Net op tijd want toen we goed en wel een plekje hadden werd xe2x80x9cRed Right
Handxe2x80x9d xe2x80" 1 van mun  vele favoriete Cave songs ever- ingezet. Naast veel
nieuwe nummers van zun laatste Dig Lazarus Dig cd ook veel oud werk.
In vergelijk met de Abbatoir-tour had Meneer Cave zun zangeressen thuis
gelaten en waren de Bad Seeds deze x met zun zessen over.
Alles stond weer als een huis, en er spatte weer veel passie en drive van
het fraai verlichte podium af. Weinig rustige nummers deze keer (wel
xe2x80x9cinto my armsxe2x80x9d, wat we live nog nooit gespeeld hadden gezien.) Gespeeld verder
o.a. Dig Lazarus Dig , Moonland , Jesus Of The Moon , Midnight Man, More News
From Nowhere,  We Call Upon The Author (allemaal van de nieuwe cd) , oud werk
zoals Deanna, The Ship Song, Your funeral, my trial (xe2x80x9cThis song from the album
Your funeral, my trial is called Your funeral, my trial), Hard On For Love,
Papa Won't Leave You, Henry (xe2x80x9cI wrote this song in Sao Pauloxe2x80x9d)
Stagger Lee, een puike versie van xe2x80x9dTupeloxe2x80x9d(xe2x80x9cthis songs is about a stormxe2x80x9d)
ook na 23 jaar (!) nog steeds een geweldige uitvoering. Kijk voor impressies
op you tube
hier, hier, of hier bijvoorbeeld.
Maar ook hier o.a.   

Goetheanum (slot)

Na Kletts’ praatje pak ik mijn koffers en verlaat het Goetheanum. T was me een hele belevenis, zo’n tagung van 4 dagen, maar helaas is het nu weer tijd voor de terugreis. Na nog een laatste foto
P2060007_2

 


loop ik de heuvel af naar het stationnetje van Dornach, koop een kaartje en zit even later in de trein naar Basel.

Daar aangekomen wissel ik nog wat euro’s tegen Swiss francs en – hier gaan de winkels pas om zes uur zaterdagavond dicht – schiet een supermarkt binnen voor wat proviand voor de terugreis van vannacht. Opvallend veel biologische producten hier in het assortiment van de Coop.

Tijd genoeg dus loop ik wat rond in Basel. Gezelligeheid, drinkfonteintjes, klokgelui.

P2090038

P2090040

Om 10.22 ’s avonds stap ik de nachttrein naar Arnhem in, zoek mijn gereserveerde stoel en zie dat daar een Koreaantje in ligt. Ik wacht een mament tot de trein zich voortbeweegt en verwacht – ook gezien het reisschema – dat er geen mensen meer in zullen stappen. Er zijn stoelen genoeg vrij, dus ga ik enkele stoelen naar achteren me installeren voor de nacht.Maar eerst nog de paspoortcontrxc3xb4le. Mij wordt nors gevraagd waar ik ben gewwest, bij wie en hoe lang. Er wordt wat heen en weer gebeld door de douanebeambte. Alles klopt en ik krijg mijn paspoort weer terug. Ze schijnen dus ook echt ALLES van je te weten.

De slaapstoelen liggen als @#!!*#!!*. Hoe ik ook draai of keer, lekker uitgestrkt liggen is er niet bij. Uit mijn koffer haal ik tenslotte een kussen en mijn trui lig ik tussen mijn knieholte en de leuning (leuningen op een slaapstoel, wie verzint zoiets ?)

In mijn coupxc3xa9 wordt het hoe later hoe rustiger. Ook het jonge lesbische stelletje achter me houdt stilaan op met zoenen en zuchten. De uren kruiupen voorbij. Zo nu en dan gluur ik onder het rolgordijn door  naar buiten, de nacht in.


 

Voordracht Manfred Klett, als afsluiting van de tagung

Voor een wederom compleet volle zaal begon Manfred Klett aan zijn voordrachtover de betekenis van de bewustzijnsziel als poort tot nieuwe spiritualiteit voorde moderne biolgisch dynamische boer. Hier een samenvatting.Klett_4

Als landbouwer en tuinder staan we in een spagaat. Enerzijds willen we deaarde biologisch-dynamisch bewerken, de aarde verplegen. Anderzijds blijft hierweinig van over als we alle intensiteit aan technische snufjes, formules,regelingen, werk voor het beeldscherm, nodig hebben. Het Ik wordt afgestompt enafgesloten : hier ben ik en dxc3¡xc3¡r is de wereld. Er heerst een soortspiegelbeeld-ritueel : cliche, deovereenkomst en de routine regeren ons dagelijks leven. Wij merken slechts debuitenkant van de dingen op, de externe vorm van de koe, de boom, de machine.Wevervallen tot een diepe onzekerheid als we op zoek willen naar onze eigenspiritualiteit.

De geschiedenis leert ons dat de spiritualiteit in het boerenbedrijf vanvroeger er 1 was van het ora et labora. Wat inhield dat het werk naar binnen ennaar buiten elkaar aanvulden. De ontwikkeling van de mensen van vandaag leidtechter ver van dit instinktieve bewustzijn af. Bijv. de mening dat plantenslechts een optelsom van nutrixc3xabnten zijn leidt tot het telen op hydrocultuur,wat men rechtvaardigt doordat men deze wijze van telen wetenschappelijkonderbouwd ziet. xe2x80x9cHet functioneertxe2x80x9d Andere voorbeelden hiervan vinden we in hetonstaan van de monocultuur en de massadierhouderijen. Zo vindt men hier ook inde Eko-landbouw voorbeelden. Ook hier geldt:de natuur aanschouwen en afnemen ten eigen voordeel ( het inporteren vansluipwespen, het isoleren van de symbiose van de leguminosen, er is allemaalniks spiritueels aan, een diepere zin bestaat niet, alleen massa en gewichttelt. Klett vindt dat met deze gedachten de mens niet zelf verder kanontwikkelen in een waarachtige wereld, als men zich niet aan hogere voorwaardenoptrekt. Als wij het opwekken van een nieuwe spi ritualiteit willen, moeten wijleren om met de drie zieleorganen bewust om te gaan.

Tussen bewustzijnsziel en begrip enmening is de ziel een hiaat, vanwaaruit de engelen, door hun engelenwerk, deleidraad voor het leven creeren. Onze gedachtebeelden worden door de engelen,in adviezen geconsolideerd. Dat plaatst ons vxc3xb3xc3xb3r uitdagingen, Wij moeten lerende eigen zielgrond te oefenen in toelating van dit anderespiegel-beeld-ritueel. Wij bevorderen zo de activiteit van de engel met goedegedachten en grote ideexc3xabn. Om de moderne mens weer van hettoeschouwersbewustzijn af te halen en naar een bewustzijnde mens om te vormen is het ontwikkelen van debewustzijnsziel nodig

Overwin je het toeschouwerbewustzijn, dan betreedt je een nieuwe wereld: dewereld van jezelf.

Klett gaf voorbeelden om de wereld om ons heen anders te schouwen.

Kijkje naar een gehoornde koe of stier dan komt dat majestueuzer voor dan kijkennaar ongehoornd vee. Kijken en begrijpen we de volheid daarachter, dat de hoornen zijn omgeving bijv. een xe2x80″ opelementniveau xe2x80″ kompleet onderdeel van het geheel is, nl in het bereik vanzowel aarde (de in donker gehulde hoornpit), lucht (de holle ruimte tussen piten hoorn) water (het doorbloedde hoornvlies tussen holte en pit) en vuur (dearmte vande levende hoorn). Op de manier kun je ook oog en oor beschouwen.

Bezie de plant als een product van het volmaakte samengaan van de 4 elementen:het in de donkere aarde liggend  zaad,dat d.m.v .het vochtelement tot ontkieming komt en wortels vormt xe2x80″ verder in de aardexe2x80″.Tegelijkertijd door de aarde naar boven breekt in het luchtelement en de doorzonnewarmte groen kleurende stengel naar boven groeit. Waarna de eersteblaadjes zich horizontaal lontwikkelen en de stengel groeit tot in de bloei.Waarna alles zich herhaalt.

  Doorzo te schouwen ben je geen toeschouwermeer, maar ben je ingetreden in de zaak zelf. En beleef je alles met eeninnerlijke beweeglijkheid, train je je aanschouwende oordeelskracht en begint jebewustzijnsziel de andere zielorganen te voeden. Er kan een waarheidsgevoel en xe2x80″zinonstaan. De zinneorganen zijn al geschapen bij de geboorte en kunnen ontwikkeldworden tot geestschouwen.

Een verdere oefening in het uitdieping van de ziel, is de meditatie. Alsbrug tussen het rijk van bewustszijnsziel en verstand. Door je zxc3xb3 aan eengedachte te concentreren wordt het werk der engelen in de hand gespeeld. Doormeditatie kan het vrijheidselement op gerechtvaardigde wijze in het verborgengebleven zielenorgaan binnendringen . Het ligt in het wezen der antroposofischegeesteswetenschap dat het na meditatie  komt van ideevorming tot waarheidsbeeld, danwel morale impuls. De echte vrijheidsimpuls komt als de bewustzijnsziel zichvan zinneopenbaring tot geestopenbaring omvormt. Het actieve denken kan tot waarheidsbeeldontkiemen en zich met de denkkracht ontdoen van botte meningen en plattefrasen. Om de zo tot bewust waarbeidsbeeld komende geesteswetenschapelijkideevorming  op een hoger niveau tebrengen kan een eerste stap zijn: het opmerkzaam worden van de juiste gedachten, die om te vormen tot een meningsbeeld en van daaruit rechthandelen.

 

Elke gedachte, die ik uitbreng, heefteen betekenis en geestinhoud . Vanuit het denkend bewustzijn naargeestopenbarende ideevorming  vormt zicheen volkomen nieuwe weg naar spiritualiteit in de landbouw. Die zich vanuit hetisolement nu echter door bewustzijn omvormt tot een door liefde gedragenbezieling met de medemens en de dagelijkse beslommeringen op het boerenbedrijf,de omgeving, aarde en kosmos.

Door het ontwikkelen van je zelf-bewust-zijn kan de biologisch-dynamischboer tot invulling komen van de begrippen bedrijfsorganisme en bedrijfsindividualiteiten zijn eigen Ik vinden in de manier vanbedrijfsvoeren. De drie-eenheid denken-willen-voelen en die andere drie-eenheidhoofd xe2x80″ romp xe2x80″ ledematen zien en ervaren op bedrijfsniveau.

Zo bezien is het eigen lichaam de natuur zelf.