Categorie archief: Uncategorized

Cybercrime made in Transsylvania

Roemenixc3xab : het ene na het andere rapport over cybercriminaliteit wijst naar dit land als mekka voor de cybercrimineel. En .. ze blijken zich zowat allemaal in xc3xa9xc3xa9n stad te concentreren. Het Amerikaanse technologieblad Wired  ging er eens op bezoek en vond de duistere kopie van Silicon Valley.

Grappige bijkomstigheid is dat het stadje ligt aan de voet van de Transsylvaanse alpen. Transsylvanixc3xab dus, de streek van de welbekende graaf Dracula.

hier een beknopte weergave van de inhoud van dit artikel.

Welkom in Hackerville – Ramnicu Vxc3xa2lcea

Ff_hackerville_romania_f
Iets meer dan 100.000 inwoners. Het is geen klein dorpje, maarde verslaggever van het blad op dat de lokale Mercedes dealer wel errug goede zaken doet. Er rijden flink wat chique en patserige auto's rond, wellicht allemaal betaald met crimineel geld. Ook goed vertegenwoordigd is Western Union, een perfect legitiem bedrijf dat migranten toelaat geld naar het thuisfront op te sturen maar dat zodanig anoniem doet dat ook online oplichters er kind aan huis zijn. Kortom: net zoals in Silicon Valley het ene bedrijf diensten verleent aan het andere, rekent ook in Rxc3xa2mnicu Vxc3xa2lcea de ene cybercrimineel op de diensten van de andere.

Blijft de vraag waarom precies daar ? De laksheid van lokale politici om het probleem aan te pakken ?

Niemand weet echt hoe of waarom Scamming begon op het internet. De online criminaliteit begon zo rond 2002. Cybercafes in de stad boden goedkoop toegang tot internet, en oplichters in Rxc3xa2mnicu Vxc3xa2lcea plaatsen gingen druk in de weer met nep-advertenties op eBay en andere veilingsites om slachtoffers te lokken met betalingen via overschrijving.

 Een van de eerste gevallen betrof een oplichter die via advertenties mensen lokte voor mobiele telefoons, een andere pakte dan het betaalde geld voor bestellingen die nooit werden verstuurd. De twee mannen hadden een paar honderd dollar van slachtoffers in de VS, en de man die het geld incasseerde had nog niet eens de moeite genomen om een nep-ID te gebruiken. Ze werden betrapt in een internetcafe, waar ze online zaten te chatten. Ze bekenden meteen. Niet echt een professioneel begin, maar zoals in elk bedrijf, de oplichters vernieuwden zich en pasten zich razendsnel aan. De oplichters werden beter door de jaren heen, begonnen bijv. vooruitbetaling te vragen voor niet-bestaandeauto's.

De oplichters zijn nu nog geniepiger. "Ze leerden om scenario's te crexc3xabren", zegt Michael Eubanks, een FBI-agent in Boekarest. "We hebben e-mailverkeer gezien  tussen de criminelen zien met instructies over hoe te reageren op verschillende vragen." De oplichters begon Engels sprekende vertalers in te huren gericht op Amerikaanse doelen, er zijn specialisten die zich op niches in de industrie richten, ze omntwerpen zelf nep-websites en maken netwerken met low-level bondgenoten uit de andere staddelen.

 

Concert Nick Cave and the Bad Seeds

Maandag j.l. naar het concert geweest wat Nick Cave samenmet zijn Bad Seeds gaf in de Heineken Music Hall. De laatste x dat we xe2x80x99noptreden van xe2x80x98m bijwoonden was al weer  5jaar geleden (AbbatoirBlues tournee). Muzikaal heeft hij de rockende lijn diedaar ingezet werd verder doorgetrokken, wat ook al te horen was op deGrinderman-cd.

Even na negenen waren we binnen en waren ze  al begonnen met de set. 
Net op tijd want toen we goed en wel een plekje hadden werd xe2x80x9cRed Right
Handxe2x80x9d xe2x80" 1 van mun  vele favoriete Cave songs ever- ingezet. Naast veel
nieuwe nummers van zun laatste Dig Lazarus Dig cd ook veel oud werk.
In vergelijk met de Abbatoir-tour had Meneer Cave zun zangeressen thuis
gelaten en waren de Bad Seeds deze x met zun zessen over.
Alles stond weer als een huis, en er spatte weer veel passie en drive van
het fraai verlichte podium af. Weinig rustige nummers deze keer (wel
xe2x80x9cinto my armsxe2x80x9d, wat we live nog nooit gespeeld hadden gezien.) Gespeeld verder
o.a. Dig Lazarus Dig , Moonland , Jesus Of The Moon , Midnight Man, More News
From Nowhere,  We Call Upon The Author (allemaal van de nieuwe cd) , oud werk
zoals Deanna, The Ship Song, Your funeral, my trial (xe2x80x9cThis song from the album
Your funeral, my trial is called Your funeral, my trial), Hard On For Love,
Papa Won't Leave You, Henry (xe2x80x9cI wrote this song in Sao Pauloxe2x80x9d)
Stagger Lee, een puike versie van xe2x80x9dTupeloxe2x80x9d(xe2x80x9cthis songs is about a stormxe2x80x9d)
ook na 23 jaar (!) nog steeds een geweldige uitvoering. Kijk voor impressies
op you tube
hier, hier, of hier bijvoorbeeld.
Maar ook hier o.a.   

Goetheanum (slot)

Na Kletts’ praatje pak ik mijn koffers en verlaat het Goetheanum. T was me een hele belevenis, zo’n tagung van 4 dagen, maar helaas is het nu weer tijd voor de terugreis. Na nog een laatste foto
P2060007_2

 


loop ik de heuvel af naar het stationnetje van Dornach, koop een kaartje en zit even later in de trein naar Basel.

Daar aangekomen wissel ik nog wat euro’s tegen Swiss francs en – hier gaan de winkels pas om zes uur zaterdagavond dicht – schiet een supermarkt binnen voor wat proviand voor de terugreis van vannacht. Opvallend veel biologische producten hier in het assortiment van de Coop.

Tijd genoeg dus loop ik wat rond in Basel. Gezelligeheid, drinkfonteintjes, klokgelui.

P2090038

P2090040

Om 10.22 ’s avonds stap ik de nachttrein naar Arnhem in, zoek mijn gereserveerde stoel en zie dat daar een Koreaantje in ligt. Ik wacht een mament tot de trein zich voortbeweegt en verwacht – ook gezien het reisschema – dat er geen mensen meer in zullen stappen. Er zijn stoelen genoeg vrij, dus ga ik enkele stoelen naar achteren me installeren voor de nacht.Maar eerst nog de paspoortcontrxc3xb4le. Mij wordt nors gevraagd waar ik ben gewwest, bij wie en hoe lang. Er wordt wat heen en weer gebeld door de douanebeambte. Alles klopt en ik krijg mijn paspoort weer terug. Ze schijnen dus ook echt ALLES van je te weten.

De slaapstoelen liggen als @#!!*#!!*. Hoe ik ook draai of keer, lekker uitgestrkt liggen is er niet bij. Uit mijn koffer haal ik tenslotte een kussen en mijn trui lig ik tussen mijn knieholte en de leuning (leuningen op een slaapstoel, wie verzint zoiets ?)

In mijn coupxc3xa9 wordt het hoe later hoe rustiger. Ook het jonge lesbische stelletje achter me houdt stilaan op met zoenen en zuchten. De uren kruiupen voorbij. Zo nu en dan gluur ik onder het rolgordijn door  naar buiten, de nacht in.


 

Voordracht Manfred Klett, als afsluiting van de tagung

Voor een wederom compleet volle zaal begon Manfred Klett aan zijn voordrachtover de betekenis van de bewustzijnsziel als poort tot nieuwe spiritualiteit voorde moderne biolgisch dynamische boer. Hier een samenvatting.Klett_4

Als landbouwer en tuinder staan we in een spagaat. Enerzijds willen we deaarde biologisch-dynamisch bewerken, de aarde verplegen. Anderzijds blijft hierweinig van over als we alle intensiteit aan technische snufjes, formules,regelingen, werk voor het beeldscherm, nodig hebben. Het Ik wordt afgestompt enafgesloten : hier ben ik en dxc3¡xc3¡r is de wereld. Er heerst een soortspiegelbeeld-ritueel : cliche, deovereenkomst en de routine regeren ons dagelijks leven. Wij merken slechts debuitenkant van de dingen op, de externe vorm van de koe, de boom, de machine.Wevervallen tot een diepe onzekerheid als we op zoek willen naar onze eigenspiritualiteit.

De geschiedenis leert ons dat de spiritualiteit in het boerenbedrijf vanvroeger er 1 was van het ora et labora. Wat inhield dat het werk naar binnen ennaar buiten elkaar aanvulden. De ontwikkeling van de mensen van vandaag leidtechter ver van dit instinktieve bewustzijn af. Bijv. de mening dat plantenslechts een optelsom van nutrixc3xabnten zijn leidt tot het telen op hydrocultuur,wat men rechtvaardigt doordat men deze wijze van telen wetenschappelijkonderbouwd ziet. xe2x80x9cHet functioneertxe2x80x9d Andere voorbeelden hiervan vinden we in hetonstaan van de monocultuur en de massadierhouderijen. Zo vindt men hier ook inde Eko-landbouw voorbeelden. Ook hier geldt:de natuur aanschouwen en afnemen ten eigen voordeel ( het inporteren vansluipwespen, het isoleren van de symbiose van de leguminosen, er is allemaalniks spiritueels aan, een diepere zin bestaat niet, alleen massa en gewichttelt. Klett vindt dat met deze gedachten de mens niet zelf verder kanontwikkelen in een waarachtige wereld, als men zich niet aan hogere voorwaardenoptrekt. Als wij het opwekken van een nieuwe spi ritualiteit willen, moeten wijleren om met de drie zieleorganen bewust om te gaan.

Tussen bewustzijnsziel en begrip enmening is de ziel een hiaat, vanwaaruit de engelen, door hun engelenwerk, deleidraad voor het leven creeren. Onze gedachtebeelden worden door de engelen,in adviezen geconsolideerd. Dat plaatst ons vxc3xb3xc3xb3r uitdagingen, Wij moeten lerende eigen zielgrond te oefenen in toelating van dit anderespiegel-beeld-ritueel. Wij bevorderen zo de activiteit van de engel met goedegedachten en grote ideexc3xabn. Om de moderne mens weer van hettoeschouwersbewustzijn af te halen en naar een bewustzijnde mens om te vormen is het ontwikkelen van debewustzijnsziel nodig

Overwin je het toeschouwerbewustzijn, dan betreedt je een nieuwe wereld: dewereld van jezelf.

Klett gaf voorbeelden om de wereld om ons heen anders te schouwen.

Kijkje naar een gehoornde koe of stier dan komt dat majestueuzer voor dan kijkennaar ongehoornd vee. Kijken en begrijpen we de volheid daarachter, dat de hoornen zijn omgeving bijv. een xe2x80″ opelementniveau xe2x80″ kompleet onderdeel van het geheel is, nl in het bereik vanzowel aarde (de in donker gehulde hoornpit), lucht (de holle ruimte tussen piten hoorn) water (het doorbloedde hoornvlies tussen holte en pit) en vuur (dearmte vande levende hoorn). Op de manier kun je ook oog en oor beschouwen.

Bezie de plant als een product van het volmaakte samengaan van de 4 elementen:het in de donkere aarde liggend  zaad,dat d.m.v .het vochtelement tot ontkieming komt en wortels vormt xe2x80″ verder in de aardexe2x80″.Tegelijkertijd door de aarde naar boven breekt in het luchtelement en de doorzonnewarmte groen kleurende stengel naar boven groeit. Waarna de eersteblaadjes zich horizontaal lontwikkelen en de stengel groeit tot in de bloei.Waarna alles zich herhaalt.

  Doorzo te schouwen ben je geen toeschouwermeer, maar ben je ingetreden in de zaak zelf. En beleef je alles met eeninnerlijke beweeglijkheid, train je je aanschouwende oordeelskracht en begint jebewustzijnsziel de andere zielorganen te voeden. Er kan een waarheidsgevoel en xe2x80″zinonstaan. De zinneorganen zijn al geschapen bij de geboorte en kunnen ontwikkeldworden tot geestschouwen.

Een verdere oefening in het uitdieping van de ziel, is de meditatie. Alsbrug tussen het rijk van bewustszijnsziel en verstand. Door je zxc3xb3 aan eengedachte te concentreren wordt het werk der engelen in de hand gespeeld. Doormeditatie kan het vrijheidselement op gerechtvaardigde wijze in het verborgengebleven zielenorgaan binnendringen . Het ligt in het wezen der antroposofischegeesteswetenschap dat het na meditatie  komt van ideevorming tot waarheidsbeeld, danwel morale impuls. De echte vrijheidsimpuls komt als de bewustzijnsziel zichvan zinneopenbaring tot geestopenbaring omvormt. Het actieve denken kan tot waarheidsbeeldontkiemen en zich met de denkkracht ontdoen van botte meningen en plattefrasen. Om de zo tot bewust waarbeidsbeeld komende geesteswetenschapelijkideevorming  op een hoger niveau tebrengen kan een eerste stap zijn: het opmerkzaam worden van de juiste gedachten, die om te vormen tot een meningsbeeld en van daaruit rechthandelen.

 

Elke gedachte, die ik uitbreng, heefteen betekenis en geestinhoud . Vanuit het denkend bewustzijn naargeestopenbarende ideevorming  vormt zicheen volkomen nieuwe weg naar spiritualiteit in de landbouw. Die zich vanuit hetisolement nu echter door bewustzijn omvormt tot een door liefde gedragenbezieling met de medemens en de dagelijkse beslommeringen op het boerenbedrijf,de omgeving, aarde en kosmos.

Door het ontwikkelen van je zelf-bewust-zijn kan de biologisch-dynamischboer tot invulling komen van de begrippen bedrijfsorganisme en bedrijfsindividualiteiten zijn eigen Ik vinden in de manier vanbedrijfsvoeren. De drie-eenheid denken-willen-voelen en die andere drie-eenheidhoofd xe2x80″ romp xe2x80″ ledematen zien en ervaren op bedrijfsniveau.

Zo bezien is het eigen lichaam de natuur zelf.

Goetheanum(18)

P2070016

Het Goetheanum is gebouwd tussen  1925-28 op de plek van het vorige Goetheanumwat  was afgebrand door tegenstanders vande antroposofie op oudjaarsavond 1922.  Het zeven verdiepingen tellende gebouw, met inhet hart de Grote Zaal met bijna 1000 zitplaatsen (tijdens de voordracht vanMariaThun en de hele zaterdag tot de laatste plek bezet) en een podium, is xc3xa9xc3xa9nvan de belangrijkste 20ste eeuwse betonnen bouwwerken. Ontworpendoor Rudolf Steiner, die echter in 1925 overleed. Hij heeft het eibdresultaat dus niet kunnen aanschouwen.

Er was voorde bouw van het eerste Goetheanum al een vereniging die zich alleen bezig hieldmet het plannen en bouwen van een gebouw voor de antroposofie, het zgn.Johannesbau-Verein. Er was zelfs al een stuk grond gekocht in Mxc3xbcnchen.

En toch staathet Goetheanum in Zwitserland op de "bloedheuvel" omdat hier ooit (in1499) een -waarschijnlijk bloedige- veldslag plaatsgevonden heeft. In het beginvan de 20ste eeuw was deze heuvel grotendeels onbebouwd.. Na afloopvan een voordrachtenreeks in de herfst van 1912 in Dornach beschrijft MarieSteiner in het Mededelingenblad van 16 augustus 1925 het volgende:

" Groen en ongerept lag de heuveldaar, ongelijk en onaangeraakt behalve het huis Brodbeck aan de noordwestelijkeflank … In een stralende herfstglans lag het landschap aan onze voeten, dekersebomen vlamden rood op daar beneden in het dal, als vuur, als brandendbloed in het lichtspel van de zon … En de bergen rondom straalden in allenuances van geel. Voor ons stadsmensen een hartverwarmend schouwspel. Ik leundebegeesterd uit het venster. Maar de volgende morgen ontwaakte Rudolf Steinerals nooit tevoren. Ontstemd, als het ware verpletterd, zo duister als wat. Eneigenlijk was er geen reden voor, zoiets zag men bij hem nooit, hij die ondanksalle jacht en haast in eeuwige harmonie leefde. Die stemming ging voorbij, maartoch had ik een gevoel dat in de loop der tijden dikwijls terugkeerde: hijheeft in die eerste nacht veel vooruitgezien dat hij echter niet wilde toelatentot zijn gedachtenleven. "

Dr. Steiner bleef ondanks zijn drukke agenda in Dornach en bezocht deeigenaar van het stuk grond. Het gesprek wat volgde ging ongeveer zo :

Dr. Steiner: "Wat bent u eigenlijk van plan met dat land ?"
Dr. Grosheintz: "Toen ik het kocht zei ik tegen mijn vrouw: de toekomstzal uitwijzen waarom ik zoveel land moest kopen."
Hij wist van de bouwmoeilijkheden in Mxc3xbcnchen en vervolgde:
" In Dornach zijn geen bouwreglementen …"
" En Bazel heeft een gunstig theosofisch karma", voegde Dr. Steinerdaaraan toe.
Dr Steiner vertelde over de onderhandelingen in Mxc3xbcnchen, waardoor er alleenmaar tijd verloren ging, en hij zei toen reeds, wat hij later zo vaak zouherhalen: "Tijd hebben wij niet."
" Nu", zei Dr. Grosheintz " als u het land nodig heeft, het ligtdaar …

P2060006_2

Het bouwen in de twintiger jaren van de vorige eeuw gebeurde met veelhandwerk. Moderne machinerie zoals kranen en mortelwagens bestonden niet. Bijde opening in 1928 was nog niet veel meer dan de buitenkant af. Ramen, deuren,verwarming en een klein podium was alles wat er stond. De rest is bijgebouwd tussentoen en 1998. Het trappenhuis is bijv. in 1932 eerst tot de 2everdieping aangelegd. In 1951 tot de 5e en in 1993 was hij klaar totde 7e verdieping.

Foto: trappenhuisP2090030_2

Door de jaren heen hebben architecten als Rex Raab, Arne Klingborg, ErnstAisenpreis, Albert Baravalle, Mathias Ganz, Johannes Schxc3xb6pfer, Conrad Hoenes en Winfried Reindl geholpen bijontwerp en de bouw.

De hoofdingang naar de Grote Zaal was klaar in 1961
P2090033

Voordracht van Henk Verhoog

Henk Verhoog ( ook al weer 69 jaar), ex-bioethicus van het Louis BolkInstituut gaf zijn voordracht de titel xe2x80x9cvan lezen in het boek der natuur tothet lezen van de daden van de geestxe2x80x9d. Vanuit de geschiedenis tot het heden namhij e.e.a. onder de loep. Het was zo nu en dan wat hooggegrepen voor mij maarde positieve eindconclusie bezorgde mij wel een goed gevoel.

In de Middeleeuwen werd veel gelezen in het xe2x80x9cBoek der Natuurxe2x80x99, als middelom kennis te verkrijgen.  De natuur werdgezien als openbaring van God, als Goddelijke Natuur, als Logos. Geest enNatuur waren nog niet gescheiden. Alle leven werd gezien als levende letters inhet Boek der Natuur. Hieraan ligt een positief beeld van de natuur tengrondslag. Veel mensen beweren dat dit beeld begint te veranderen aan het eindvan de Middeleeuwen, mede door de opkomst van het protestantisme. Dexe2x80x98beeldenstormxe2x80x99 had ook betrekking op ons beeld van de natuur. De natuur heeftgeen intrinsieke waarde meer (als door God geschapen natuur), het moet vooralnuttig voor de mens zijn. Het protestantisme, meer nog de idee van demenselijke zondeval komt centraler te staan. Met de mens is ook de natuurgevallen. Natuur wordt eerder in verband gebracht met ziekte, chaos, verval. Denatuur (het natuurlijke) wordt gewantrouwd. Algemene tendens wordt dat de mens dienatuur moet beheersen en er orde in brengen. De opkomst van de natuurwetenschapwas vooral een revolutie in het denken over de natuur. Vanaf nu xe2x80x98spreektxe2x80x99 denatuur niet meer zelf. Alleen de mens spreekt nog. Natuur (het niet door mensenberoerde) wordt cultuur (de mens grijpt in in de natuur). Toch spreekt denatuur nog steeds in ons .Als bd-landbouwer hebben we nog steeds door defenomelogie een inlevingsvermogen in de natuur en de omgeving van de bd-boerderijd.m.v. het tonen van respect en vereringvoor de ons omringende natuur, uitgedrukt in de scheppende mens. Iederehandeling grijpt in. Niet op de manier zoals veel ekologische boeren omgaan metde natuur. Zij zien slechts de eigenheid en eigenwaarde van de natuur alsmaterialistisch object en niet de essentixc3xable waarde. Mens, Geest en Natuur zijnwezensgelijk aan elkaar. Vader, Zoon en Heilige Geest zijn te vinden in allelagen der aarde en natuur. Het is de kunst om als bd-boer alle egoxc3xafsme terug tehouden om het wezen van de Natuur te leren kennen. Alleen zo leer je de plantkennen als brug tussen kosmos en aarde.(in het Zoon-bereik spreekt de natuur inons, de Heilige Geest in ons via de kosmos) Zo vormt zich in ons een geestelijkfundament om een balans te vinden tussen de stormen om ons heen. Men komt ineen hoger geestelijk besef en er wordt door meditatie een innerlijke zielentempelgeschapen, zodat de geestwerkzaamheid aan ons zichtbaar wordt. Door de natuurte bestuderen, het water, de struiken en de bomen. Verbindt je met deweekspreuken en aanschouw de euritmiebeweging in de stengels en de bladeren.

Het hangt allemaal van ons zelf af.

.Wanneer de geestelijke wereld ons steedsvertrouwder wordt, wordt het steeds gemakkelijker om ook de twijfel, de heersendekritiek op het bd-boer zijn, weg te nemen.

Goetheanum (16)

Verlaat je de Grote Zaal door de achterste ingang, ga je enkele trappen naar beneden en darna linksaf dan kom je in een galerij met aan de muur portretten van vooraanstaande figuren uit de antroposofie, alsmede detailopnamen en fragmenten uit de ontstaansgeschiedenis van het mensheidsrepresentant-houtsnijwerk

Terug op de begane grond staan koffie en broodjes al weer klaar en ga ik nog maar weer eens langs alle stands in de foyer. Ik onderschrijf de poging van de ACtie Eliant, die met het verzamelen van 1 miljoen handtekeningen het gentech-verhaal bezien vanuit de biologische landbouw op de Europese agenda in Brussel wil. Loop langs verschillende biologisch-dynamische thema-kraampjes (herteblazen  uit de Ukraxc3xafne, muziek voor planten) en neem wat water uit de automaat.

Dan is het al weer tijd voor de volgende voordracht.