Goetheanum

OLYMPUS

 

Precies op tijd gleed de internationale trein naar Basel het station van Arnhem binnen. Bij het zoeken naar mxe2x80x99n plek kom ik helemaal voorin terecht, vlak achter de cockpit. Die heeft een glazen wand dus dat treft: ik heb uitzicht naar 3 kanten ! Al meer dan tien jaar niet meer in het buitenland geweest, nou kan ik mooi wat zienonderweg.

Langzaam zet de trein zich in beweging en effe later zijn we al de grens met Duitsland gepasseerd. Duisburg, Dusseldorf – Het is aan de verkeersdrukte op de langs de spoorbaan gelegen wegen niet te merken dat we in het Ruhrgebied zijn: als dit het kloppend industrieel hart van Europa moet zijn, had ik meer actie verwacht.

In Keulen blijft de trein enkele minuten wachten en mijn ogen zoeken de beroemde Dom.194987478_c6493cb96f_m

Mannheim is trouwens wel een echte industrieele stad. Grijsen grauw en akelig lijkt het me om hier te moeten wonen. Soms haalt de trein een snelheid van ver boven de 200 km/uur. Maar niet als we door het heuvelige Zwarte Woud rijden. Nxc3xa9t binnen de landgrens van Zwitserland krijgen we de douane in onze coupxc3xa9. Even later moet ik zelfs voor de

tweede keer mijn paspoort tonen en mijn schoudertas wordt
doorzocht. Niks aan de hand natuurlijk.

Even vxc3xb3xc3xb3r Basel blijven we minutenlang stilstaan op een plek in the middle of nowhere. Actie in de cockpit. Eerst komt er 1 machinist bij,later nog een conductrice. Druk gepraat en heen en weer getelefoneer. Het echtpaar naast me vreest dat ze in Basel de aansluitende trein zullen missen.Dat zal ik misschien ook wel, maar ik heb wat marge. Ik kan in het Goetheanum tot 8 uur vanavond inchecken en het is nu kwart voor drie. Even later rijden we weer. In een zonnig Basel stap ik uit. Eixe2x80xa6mijn koffer mist een wieltje, dat wordt zeulen. Gelukkig hebben ze hier roltrappen.

Toch nog behoorlijk stukje lopen vanaf spoor 16 tot aan destationshal waar ik wat euroxe2x80x99s voor Zwitserse francs omwissel ( blitse bankbiljetten hebben ze hier !) en vraag naar de trein naar Dornach. Die vertrekt van spoor 6 dus zeul ik mijn koffer weer de stationshal uit.

De reis van Basel naar Dornach is binnen het kwartier gemaakt. Nu op zoek naar het Goetheanum. Eerst maar eens op het stationspleintje kijken naar een stadsplattegrond. Daar blijkt ik de andere kant op xe2x80″ de heuvels in xe2x80″ te moeten. Hup maar weer. Het tunneltje onder het spoor door naar boven. Uiteraard neem ik bij de volgende splitsing eerst de verkeerde weg, en moet weer een stukje terug. Jeetje wat is loopt de weg hier steil. Omhoog langs een wegopbreking en het ziekenhuis zie ik nog nergens het doel van mijn reis opdoemen. Het schijnt toch een flink gebouw te zijn, maar al om me heen kijkend, gxc3xa9xc3xa9n organische bouwstijlen te ontdekken. Hoewel … ik loop langs een natuurvoedingswinkel.Zal toch wel in de buurt zitten. Nog wat verder omhoog zie ik een rookpluim uiteen gigantische schoorsteen komen. Maar het lijkt helemaal geen schoorsteen, het heeft meer weg van een betonnen kolom in de vorm van een afgestorven boom.P2070029Ik VOEL gewoon dat ik in de buurt moet zijn, en loop richting xe2x80″ naar wat ik denk xe2x80″ het stookhok. (en dat blijkt het later ook echt te zijn ). Meer woningen en andere gebouwen in organische bouwstijl xe2x80″ ver kxc3¡n het dus niet meer zijn.

Dan duikt als een gigantische citadel aan de rand van de heuvel het Goetheanum voor me op. WAT een bouwwerk ! Dit is anders dan opfotoxe2x80x99sxe2x80xa6..dit is echt ! En inderdaad heeft het gebouw geen hoeken. Ramen, de gigantisch massieve muren, deuren, dak > alles abgexc3xabckd. Ik loop de Westingang binnen. Een en al bedrijvigheid van pratende en heen en weer lopende mensen. Verschillende talenxe2x80″ Engels, Italiaans, Frans, Deens en Duits xe2x80″ vooral vxc3xa9xc3xa9l Duits. Ik zie een bekende en we schudden elkaar de hand en ik vraag hem of hij weet waar ik moet inchecken. Hij wijst me de balie en nabetaling loop ik naar de infobalie voor en programmaboekje. Ik neem er twee 1in het Duits en 1 in het Engels, mocht ik er 1 verliezen dan heb ik nog wat. Ik ga eens door het gigantische bouwwerk en loop enkele trappen op naar de grote zaal. De is al op slot : de lezing van 5 uur loop ik net mis. Dan maar weer naar beneden, waar de hele onderste verdieping vol staat met standjes over biologische voeding, bd-landbouw uit landen waar je het niet zo direct verwacht: Hongarije, Egypte(Sekem), Afrikaanse landen en uit de Ukraxc3xafne (in de buurtvan Tsjernobyl zelfs).

 

P2090036

Na het avondeten wordt het tijd voor de eerste lezing. Ruim op tijd zit ik in de immense zaal (inderdaad xe2x80x9cGrosse Saalxe2x80x9d geheten) ga zitten(natuurlijk op een abgeecked stoeltje) en zie de zaal langzaam vollopen.

Voordracht Walter Goldstein

Hetbiologisch-dynamische pad kan ons geestelijk voeden als wij het op de juiste weg nemen. Niet alleen geeft zij ons nieuwe ideexc3xabn en inzichten  overde relatie van de landbouw aan de spirituele wereld, maar heeft ons ook  kunnen helpen bij het ontwikkelen van nieuwecapaciteiten. Onze methode is er een van de spirituele wetenschap. Het begintmet de Goetheaanse aanpak van de waarneming. Deze methode brengt ons danaandacht om dieren, planten, mineralen en dat we hiermeesamenwerken in de landbouw. Deze ervaringen kunnen worden verdiept door ons geestelijkwetenschappelijke, meditatieve werk, zodat de innerlijke aard van onzemede-inwoners ons geopenbaard wordt. Door te werken met deze inzichten kunnen we een proces ontwikkelen dat ons helptom te vinden wat moreel het juiste ding is om te doen, op onze bedrijven, en inhet leven in het algemeen. Dit kan verder leiden tot een soort van levendetechniek van sensing hoe het juiste ding op het juiste moment is om te doen.

Voorbeeld:
Boeren halen vaak wat grond uit de bodem, ruiken voelen soms zelfs even proevenvan de bodem en komen tot een snelle beslissing: dezebodem is dood, doorgebrand; of deze bodem is rijk, levendig, vruchtbaar ofheeft goede smerigheid.

We moeten dergelijke ervaringen leren trainen om deze capaciteit te hebben, omdat ze van grotepraktische betekenis kunnen worden.
Wanneer een boer zich echt verdiept in zijn of haar relatie met wat ze aan hetdoen zijn op de boerderij : bodem, gebouw, praktijken, geheel bedrijfsbeheer,en het gebruik van de preparaten,
gebeurt een immaterixc3xable verrijking op deboerderij. De boer kan de ervaring van de boerderij steeds gezonder enefficixc3xabnter, stress bestendiger maken; al betekent dit misschienniet noodzakelijkerwijs dat zij de hoogste rendementen behaalt of helemaal geenproblemen.

Biologisch-dynamische landbouw is niet een religie. Religies zijn  ontstaan door spirituele openbaring doorprofeten of heilige mensen. De leer van deze leiders worden gevormd in dogma’sen beoefend door hun volgelingen als waarheid uitsluitend op basis van hetgeloof. Er is weinig ruimte voor verandering en geen duidelijke methodiek voorde volgelingen om hun eigen tekenen teontvangen zodat ze ook echt kunnen weten wat de waarheid uit eerste hand is.Biodynamics verschilt van dit. Ten eerste, men kan een lid of niet-lid van eenreligie zijn, en nog steeds gebruik maken van biologisch-dynamische praktijken.Bovendien, de antroposofische leer van Rudolf Steiner die ten grondslag ligtaan biologisch-dynamische landbouw geven methoden die het voor mensen mogelijkmaken spirituele wetenschappelijk onderzoek voor zichzelf te doen. Ook veel vande vorderingen van de biologisch-dynamische landbouw zijn testbare.

hoe wij biodynamics praktizeren  heeft temaken met hoe wij biologisch-dynamische beginselen interpreteren en dat verschiltvan

persoon tot persoon. Want dit is natuurlijkeen volstrekt individuele activiteit die verschillend voor elk van ons is  We hebben allemaal onze individuele stijlen omdit te doen. Sommige mensen leren meer door te doen, anderen leggen meerconceptueel verband. 

Alsik bijv. over xe2x80x9cxc3xa9xc3xa9n worden met je grond op een meditatieve manierxe2x80x9d, of dat op mijde paardebloem op mij overkomt als xe2x80x9ceen messenger from heaven xe2x80x9c

 

Materialistischewetenschap, houdt per definitie geen rekening met het bestaan van de spirituelekant van levende biologische systemen. Ik was altijd onder de indruk als we inde traditionele wetenschappelijke studie van de biologie en anderelevenswetenschappen, het eerste wat we dedenhet dood maken wat we aan het bestudereen waren was.

We waren aan het ontleden, onderzoeken, kwantificeren en categoriseren. Geanalyseerd als de som van de onderdelen. En als we echt geavanceerd waren ,zouden we het analyseren als een lid van een groep van levende systemen.
Maar op het moment van overlijden, kan de materialistische wetenschapperalleen de afwezigheid van het leven identificeren. Zodra het is vergaan, is het

nietin staat het leven te herstellen. Materialistische wetenschap levert kennis vanhet leven, maar niet de wijsheid van het leven. De vitaliteit, de levenskracht,de geest van de levende entiteit is dan buiten de definitie. Materialistischewetenschap is niet in staat te beschrijven of te werken met het gevoel deel uitte maken

vande natuurlijke wereld. Het kan het actieve element identificeren in een samengesteldkruidenbad gexc3xafdentificeerd door een sjamaan levend

inde jungle. Het kan soms zelfs synthetiseren. Maar de moderne wetenschap kanniet afkomstig zijn van,of communiceren met de omgeving en planten ontdekken. Dat kan alleen wordenbereikt door te communiceren met de levenden, met gevoel deel uit te maken vanhet milieu

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Verhalen, foto's, video's, belevenissen, weetjes en nog veel meer